NeuveritelnaOdhaleni.cz
Kázání z Božího slova

Kázání

Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.

Skutky 17,11

Putování pouští

Navraťte se ke mně, lide můj

Proč izraelský národ skončil v babylónském zajetí? Jak mohl Bůh dopustit, aby došlo ke zničení Jeruzaléma a znesvěcení jeho chrámu? Byl snad Bůh Izraele přemožen bohy Babylóna? Stratil snad svou moc? V jakém stavu se nachází Boží lid krátce před Ježíšovým návratem? Jak můžeme obnovit svůj vztah s Bohem?

Více...

Dítě ve vozíčku

Bůh a jeho postižené děti

Jak se mají rodiče zachovat, pokud se před narozením svého dítěte dozví o jeho závažném postižení? Má jejich miminko právo na život, nebo je moudřejší a ohleduplnější podstoupit potrat? Jaký má Bůh postoj ke svým dětem, které jsou postiženy a zdeformovány hříchem? Proč nám dovolil narodit se? Jaký osud nás čeká?

Více...

Východ slunce pohledem z vesmíru

Andělské poselství pro obyvatele Země

Jaké poselství nese anděl ze Zjevení 14,6-7? Proč je důležité, aby se dostalo ke všem lidem? O čem je věčné evangelium? Proč se máme bát Boha? Co to znamená? Je realita Božího soudu dobrou nebo špatnou zprávou? Je důležité, jestli věříme v Boží stvořitelskou moc a v pravdivost biblické zprávy o stvoření světa v šesti dnech?

Více...

Vyzbrojen k boji

Kdož jste Boží bojovníci

Mohou být křesťané, kteří by se měli vyznačovat milosrdenstvím, láskou a pokojem, Božími bojovníky? Na jakém bitevním poli by měli bojovat a proti jakému nepříteli? Kde mají brát odvahu a sílu k boji? Jakou zbroj by si měli obléci? O co přesně v tomto boji jde a jak velká je šance na vítězství? Vyplatí se bojovat na Boží straně?

Více...

Exploze

Konec světa můžeme přežít

Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Mohou se předpovědi týkající se jeho konce stát realitou? Můžeme si tváří v tvář přicházejícím událostem uchovat naději do budoucnosti? Je možné konec světa přežít? Za jakých podmínek? Pro koho je možnost záchrany otevřená? Co rozhodne o našem přežití či smrti?

Více...

Rezavý mravenec

Co se můžeme naučit od mravenců?

S jakým nasazením plníme úkol, který jsme dostali od Ježíše Krista? Jsme ochotní nezištně pracovat pro Boží království? Jsme připraveni na budoucnost, na události, které jsou před námi? Budujeme svůj vztah s Bohem v čase pokoje a hojnosti nebo čekáme, až přijde krize? Můžeme se něco přiučit od mravenců?

Více...

Prázdný hrob

Opravdu vstal Ježíš Kristus z mrtvých v neděli?

Můžeme v Bibli objevit nové pravdy i u témat, která považujeme za notoricky známá a naprosto jasná? U témat, která by nás ani nenapadlo zpochybnit? Co odhaluje původní řecký text o dni Ježíšova zmrtvýchvstání? Je možné, že byl Kristus vzkříšen v jiný den, než věří naprostá většina křesťanů? Jaká je pravda?

Více...

Prázdné hroby

Důkazy proti sobotnímu vzkříšení Ježíše Krista

Je z biblického záznamu jasné, který den týdne vstal Ježíš Kristus z mrtvých? Poskytuje nám Písmo pádné argumenty pro nedělní vzkříšení? Na základě čeho víme, že k této zásadní události nedošlo v sobotu? Co znamenají řecká slova, která v původním textu označují den Ježíšova zmrtvýchvstání?

Více...

Ježíš a cizoložnice

Co mám dělat?

Jsem opravdu tak dobrým člověkem, že si zasloužím věčný život? Nebo je moje spravedlnost jen iluzí a potřebuji si uvědomit svůj skutečný stav? Co když poznám, že jsem hříšník, který nemá Bohu co nabídnout? Co mám dělat, abych s ním byl smířen? Co mám dělat, aby mě přijal? Jak můžu získat spasení?

Více...

Belšasarova hostina (Rembrandt)

Jen blázen si zahrává se svatým

Opravdu platí, že ten, kdo si zahrává se svatým, musí být blázen? Co všechno je v Bibli označeno za svaté? Proč se Boha tolik dotýká, když někdo poskvrňuje to, co je v jeho očích svaté? Jaké jsou důsledky lehkomyslného přístupu ke svatému? Je dobrou zprávou, že i Boží lid je svatý? Je třeba o svatost usilovat?

Více...

Nahoru