NeuveritelnaOdhaleni.cz
Zoborožec

Stvoření x evoluce

Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.

Jób 38,4


Je vznik života prostřednictvím náhody a evoluce vědecky dokázanou skutečností nebo snůškou nesmyslů? Jaká síla stojí za naší existencí? Dá se věřit biblickému záznamu o stvoření světa v šesti dnech? Pro kterou z těchto teorií je více vědeckých důkazů? Lhali nám ve škole?

Kalendář

Důkaz z kalendáře

Je evoluční teorie vědecky dokázaná nebo je k jejímu přijetí potřeba víra? Svědčí objektivní důkazy pro náhodný vznik života v průběhu miliard let? Může rozumně uvažující člověk věřit ve stvoření světa Bohem? Nebo ten, kdo alespoň trošku přemýšlí, musí přijmout Darwinovu teorii? Co o tom všem říká kalendář?

Více...

Pastička na myši

Pastička na myši - Darwinova noční můra

Mohly se jednotlivé orgány živočišných či rostlinných těl skutečně vyvíjet postupně? Nebo musely vzniknout najednou? Existují přesvědčivé vědecké důkazy, že postupný vývoj je nesmysl? Otřásá se Darwinova teorie ve svých základech? A co s tím má společného pastička na myši?

Více...

Geologické vrstvy

Geologické vrstvy - evoluční teorie v ohrožení?

Zkameněliny jsou datovány podle geologických vrstev, ve kterých jsou uloženy. Je možné zjistit stáří těchto vrstev? Představují miliony let nebo mnohem kratší časové úseky? Ohrožují geologické vrstvy evoluční teorii? Mohly vzniknout tak, jak tvrdí soudobá věda? Co o jejich původu říká Bible?

Více...

Protein

Stvořil Bůh život? Zeptej se bílkovin...

Stačí pro vznik života elektrický výboj procházející správnou směsí chemikálií? Mohly se bílkoviny samovolně utvořit v prapůvodní "organické polévce"? Co všechno je zapotřebí, aby vznikla fungující bílkovina ve správnou dobu na správném místě? Je existence bílkovin ohromujícím důkazem pro existenci Stvořitele?

Více...

Nahoru