NeuveritelnaOdhaleni.cz
Bible kralická

Bůh promlouvá

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Žalm 119,105


Promlouvá k nám Bůh? Jak? Je Bible zastaralá kniha mýtů a překonaných názorů dobrá tak akorát pro senilní pověrčivé babičky nebo pro lidi s IQ 70? Nebo pro zakomplexované chudáky, kteří se nedokáží vyrovnat se životem? Nebo je to živé Boží slovo plné úžasných odhalení, které je aktuální právě pro naši dobu?

Stará Bible

Boží slovo

Je Bible stará kniha mýtů a bájí, která nám dnes už nemá co říct? Kdo ji napsal a proč? O čem vůbec je? Má smysl se jí zabývat? Dá se v ní vyznat? Proč je Bible největším světovým bestsellerem všech dob? V čem tkví její hodnota? Jsou pádné důkazy pro její spolehlivost?

Více...

Socha (Daniel 2)

Sen babylónského krále (Daniel 2)

Je možné nahlédnout do budoucnosti? Kdo tuto schopnost má? Je 2600 let starý sen babylónského krále a jeho naplnění důkazem existence Boha, který řídí dějiny? Je důkazem spolehlivosti Bible? Jak se naplnilo to, co bylo předpovězeno? Zbývá ještě něco, co se má vyplnit? Co nás čeká v blízké budoucnosti?

Více...

Dřevořezba - Ježíš

Ježíš. Prostě další člověk?

Proč je Ježíš Kristus mnohými považován za nejvýznamnější osobnost světových dějin? Byl to velký učitel morálky? Nebo snad podvodník? Blázen? Nebo byl skutečně Bohem, který přišel na naši vzbouřenou planetu? Naplnily se na něm proroctví o zaslíbeném Mesiáši? Je mrtvý, nebo žije? Kým je pro tebe Ježíš Kristus?

Více...

70 týdnů - výklad

70 týdnů - zakázaná pravda? (Daniel 9)

Jsou v Bibli proroctví, která bychom raději neměli studovat? Může být nebezpečné snažit se porozumět významu mesiánských proroctví? Existuje pádný biblický důkaz, že Ježíš Kristus je zaslíbeným Mesiášem? Je možné, aby byl rok začátku Mesiášova působení a rok jeho smrti předpovězen s předstihem stovek let?

Více...

Nahoru