NeuveritelnaOdhaleni.cz
Hledáš pravdu?

Hledáš pravdu?

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Jan 14,6


Jaký je náš původ? Jaký je smysl a cíl našeho života? Existuje Bůh? Pokud ano, zajímá se o nás? Pokud nás Bůh miluje, proč existuje zlo a utrpení? Končí náš život smrtí? Budeme postavení před Boží soud? Existuje nebe a peklo? Co nás čeká v budoucnosti? Máme nějakou naději? Kde se můžeme dozvědět pravdu?

Je Bůh dobrý?

Je Bůh dobrý?

Existuje Bůh? Pokud ano, můžeme si být jistí jeho láskou k nám lidem? Jak může Bůh, který je dobrý a zároveň všemohoucí, dopustit existenci zla a utrpení? Je možné na tuto otázku nalézt logickou a uspokojivou odpověď? Jakou úlohu v tom všem hraje naše svoboda volby? Je snad právě ona klíčem k odpovědi?

Více...

Beyond the Grave

Pravda o smrti

Co se děje s člověkem po smrti? Je to začátek nového života v jiné dimenzi nebo naprostý konec? Odchází po smrti lidská duše do nebe, do pekla nebo do očistce? Nebo se snad člověk narodí znovu, převtělený do živočišného druhu, který si zasloužil podle své karmy? Která ze soupeřících teorií má pravdu? Co na to Bible? Jaká je pravda o smrti?

Více...

Truth On Hell

Pravda o pekle

Jsou nevyhnutelným trestem za jediný nevyznaný hřích nikdy nekončící muka ve věčně hořícím pekle? Připravil milující a spravedlivý Bůh hříšníkům tak krutou odplatu za jejich provinění? Co se o osudu bezbožných dozvídáme z Bible? Bude Bůh po celé věky mučit ty, kteří se nepostaví na jeho stranu nebo je to jinak?

Více...

Leo

Pravda o Božím zákoně

Proč není lev postaven před soud za zabíjení zvířat? Jaký je rozdíl mezi ním a člověkem? Proč se v případě lidí mluví o zločinu a v případě zvířat ne? Proč dal Bůh lidem morální zákon? Jaká pozitiva by nám přineslo jeho dodržování? Co když se proti Božímu zákonu proviníme? Je odsouzení nevyhnutelným důsledkem přestoupení desatera?

Více...

Test spravedlnosti

Test spravedlnosti (The Good Test)

Jsi dostatečně dobrým člověkem, aby ses mohl dostat do nebe? Zasloužíš si díky svému slušnému a morálnímu životu věčnou blaženost? Naplňuje tvé jednání nebeská kritéria pro dobro, morálku a spravedlnost? A jaká vlastně tato kritéria jsou? Pohlížíme na svou spravedlnost jinak, než ji vidí Bůh?

Více...

180 Movie

"180" Movie

Je potrat vraždou nenarozeného dítěte nebo představuje nezadatelné právo ženy zvolit si, jestli bude nebo nebude matkou? Co s dětmi počatými při znásilnění nebo s těmi, u kterých je podle lékařů riziko, že se narodí postižené? Kdy je morálně opodstatněné zabít nenarozené dítě? Je možné během několikaminutového rozhovoru naprosto změnit pohled člověka na interrupce?

Více...

Hledání pravdy

Hledání pravdy

Jsme produktem slepé náhody, nebo dílem milujícího Stvořitele? Pokud Bůh existuje, jaký je? Vidí do budoucnosti? Nebo dokonce řídí dějiny? Můžeme se od něj dozvědět, co nás v budoucnu čeká? Co se děje po smrti? Budou všichni postaveni před Boží soud? Jaké na něm máme možnosti obhajoby? Existuje nebe a peklo?

Více...

Klíč v dlani

Odhalte biblické pravdy

Vděčíme za svou existenci náhodě nebo milujícímu Stvořiteli? Řídí Bůh dějiny tohoto světa? Mluví Bible i o dnešní době? Jaké bude vyvrcholení dějin této planety? Co se stane, až se Ježíš vrátí na tuto Zem? Týká se jeho návrat taky mě osobně? Mám mít strach z Božího soudu? Můžu přežít konec světa? Můžu žít navěky?

Více...

Total Onslaught

Totální útok (Total Onslaught)

Série 36 přednášek, ve kterých Prof. Dr. Walter Veith ukazuje, jak se biblická proroctví týkající se doby konce naplňují přímo před našima očima. Odhaluje pozadí války mezi dobrem a zlem, varuje před svody, které se objevují těsně před koncem tohoto světa a snaží se ukázat na Toho, díky němuž můžeme konec světa přežít...

Více...

Pravá tvář islámu

Pravá tvář islámu

Je islám mírumilovné náboženství nebo náboženství teroru? Jednají vrazi náležející k Islámskému státu podle učení Koránu nebo v rozporu s ním? Jak se podle učení Mohameda mají muslimové chovat k těm, kteří islám nevyznávají? O čem je právo šaría? Jaká je skutečná tvář islámu? Co je fikce a co realita?

Více...

Nahoru