NeuveritelnaOdhaleni.cz
Písmo

Nejznámější biblické příběhy

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Římanům 15,4


Slyšeli jste vyprávět biblické příběhy a chcete si ověřit, jestli je v Bibli skutečně napsáno to, co se dostalo k vašim uším? Viděli jste film s biblickou tématikou a nejste si tak úplně jistí, do jaké míry vychází z Písma a do jaké míry z fantazie scénáristy? Chcete si přečíst nejznámější biblické příběhy přímo ze zdroje, ale nevíte, kde je v Bibli hledat? Žádný problém - našel jsem je za vás… :-)

Rozdělení Rudého moře

Starý zákon

Co je v Písmu napsáno o stvoření světa, o Adamovi a Evě, jejich pádu do hříchu a vyhnání z ráje? Co se můžeme dozvědět o celosvětové potopě a o zničení Sodomy a Gomory? Co se v Bibli píše o silákovi Samsonovi, o souboji malého Davida s obrem Goliášem, o Danielovi vhozeném do lví jámy a co o Jonášovi a velké rybě, která ho spolkla?

Více...

Hřeb v dlani

Nový zákon

Co se můžeme z Bible dozvědět o Janu Křtiteli, o Ježíšově narození, o zázracích, které udělal a o podobenstvích, která vyprávěl? Proč chtěli nejvyšší náboženští představitelé Izraele připravit Ježíše o život? Čím je tak popudil? Jak probíhala poslední večeře, jak Ježíšovo zatčení, výslech a ukřižování? Co je v Písmu napsáno o Ježíšově vzkříšení?

Více...

Nahoru