NeuveritelnaOdhaleni.cz
Město v plamenech

Doba konce

Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

Lukáš 21,28


Jaká nás čeká budoucnost? Můžeme ji vyhlížet s nadějí nebo s opodstatněnými obavami? Jaké dramatické události a změny nás v dohledné době čekají? Žijeme v závěru dějin tohoto světa? Co o tom říkají biblická proroctví? Pokud se konec tohoto světa skutečně přiblížil, můžeme ho přežít? Pokud ano, na čem naše přežití závisí?

Zjevení - Nevěsta, šelma a Babylón

Zjevení - Nevěsta, šelma a Babylón

Poslední kniha Bible, plná tajuplných symbolů, prorockých obrazů a podivných předpovědí, je pokládána za velmi tajemnou. Přesto je možné jí porozumět. Není zapečetěná, protože čas je blízko (Zj 22,10). O čem pojednává 12. a 17. kapitola této knihy? Co se z nich můžeme dozvědět o vzestupu Babylónu, o pronásledování Kristovy nevěsty a o šelmě, vládnoucí v posledních dnech našeho světa?

Více...

Papež a vůdcové charismatického hnutí

Zjevení 18 a královna světa – Hal Mayer

Jak daleko jsme od vytvoření jednotného celosvětového náboženství? Kdo usiluje o to, aby se stal jeho hlavou? Jakou roli v tomto procese zastává ekumenické hnutí? Jaké kroky koná Vatikán, aby se stal „královnou světa“? Dochází v letech 2016-2017 k významnému posunu? S jakými prominentními osobami kul v poslední době papež František pikle?

Více...

Poslední události

Poslední události podle biblických proroctví

Doug Batchelor se vám v tomto dokumentu pokusí nastínit, jak mají podle biblických proroctví vypadat poslední události před koncem světa. Je možné pohlížet do budoucnosti s nadějí? Pokud ano, co (nebo spíš kdo) je jejím zdrojem? Co nás tedy čeká? Můžeme konec našeho světa přežít?

Více...

Uprchlíci

Bývalý muslim o "uprchlících" (Salman Hasan)

Proč se do Evropy valí uprchlická vlna z muslimských zemí? Jedná se skutečně o uprchlíky nebo je za jejich příchodem něco jiného? Kde tito lidé berou peníze na cestu do Evropy? Kdo jim umožňuje dostat se na náš kontinent? Budou po svém příchodu respektovat evropské zákony a hodnoty nebo se budou snažit prosadit svoje? Měli bychom jim otevřít svou náruč?

Více...

Messages from Heaven

Zprávy z nebes (Messages from Heaven)

Skutečně se na různých místech světa zjevuje Marie, Ježíšova matka? Opravdu nám bytost, která se představuje jejím jménem, přináší poselství z nebes? Jak tuto bytost identifikuje Bible? Máme tato zjevení poslouchat a uctívat nebo se před nimi máme mít na pozoru? Je možné, že jde o rafinovaný satanův svod?

Více...

End of America

Konec Ameriky

Jsou USA stále synonymem svobody, lidských práv a demokracie? Co se ve Spojených státech změnilo v rámci boje proti terorismu po 11.9.2001? Existuje nějaká podobnost mezi tím, co se v současné době odehrává v Americe a tím, co se dělo v předválečném Německu? Je možné, že USA směřují k totalitě a policejnímu státu?

Více...

Druhá věž WTC zasažena

11. září 2001 - hledání pravdy

Je oficiální verze popisu událostí 11.září 2001 pravdivá? Odehrály se skutečně tak, jak nám tvrdí média a vláda USA? Nebo jsou vědecké, svědecké i jiné důkazy, že útok na Světové obchodní centrum (WTC) a Pentagon nemohl proběhnout tak, jak se nás snaží přesvědčit oficiální propaganda? Kdo stojí za těmito událostmi? Komu prospěly?

Více...

Nahoru