NeuveritelnaOdhaleni.cz
Gramofon

MP3

Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.

Ámos 8,11

Psané Boží slovo

Boží slovo

Je Bible sbírkou starověkých bájí a pověstí nebo je to živé Boží slovo? Je možné, aby tak stará kniha promlouvala k lidem žijícím ve 21. století? Existují pro spolehlivost Bible vědecké důkazy? Na co všechno nám Písmo přináší odpovědi? Můžeme skrze ně poznat Boha, jeho charakter a úmysly, které s námi má?

Více...

Mladý muž

Životní příběhy a zkušenosti

Co se stane s člověkem, když pozve do svého srdce Ježíše Krista? Může Bůh i v dnešní době měnit lidské životy? Slyší a vyslýchá naše modlitby? Promlouvá k nám? Můžeme skutečně slyšet jeho hlas? Jak blízký vztah můžeme mít se svým Stvořitelem a Vykupitelem? Opravdu nás tolik miluje?

Více...

Zkameněliny

Stvoření x evoluce

Má náš život nějaký smysl? Proč jsme tady? Odkud přicházíme a kam směřujeme? Jaký je původ života na naší planetě? Kdo nebo co stojí na počátku naší existence? Můžeme děkovat slepé náhodě ve spojení s miliardami let, nebo milujícímu Stvořiteli? Co o tom říkají vědecké důkazy?

Více...

Lesní požár

Doba konce

Jaká je budoucnost našeho světa? Jaké vyhlídky má lidstvo? Můžeme se těšit na dny, které jsou před námi? Nebo se máme bát? Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Pokud ano, je to dobrá nebo špatná zpráva? Je možné se na konec světa nějak připravit? Je možné konec světa přežít?

Více...

Nahoru