NeuveritelnaOdhaleni.cz
Noemova archa nalezena?

Biblická archeologie

Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.

Lukáš 19,40


Je možné na vědeckém základě dokázat historickou přesnost Bible? Skutečně existovala města, národy a králové, o kterých se dozvídáme z Písma? Byla v pohoří Ararat nalezena Noemova archa? Byly objeveny pozůstatky Sodomy a Gomory? Naplnila se biblická proroctví? O čem svědčí archeologické objevy?

Noemova archa nalezena?

Odhalování Božího pokladu: Noemova archa

Byla v pohoří Ararat nalezena Noemova archa nebo se jedná pouze o zvláštní geologický útvar, který vznikl přirozenou cestou a nemá s Noemovým plavidlem nic společného? Jakými důkazy je pravost tohoto objevu podepřena? Jedná se skutečně o zbytky korábu, který sloužil před několika tisíci lety jako prostředek záchrany před celosvětovou potopou?

Více...

Sodoma a Gomora

Odhalování Božího pokladu: Sodoma a Gomora

Existovala skutečně Sodoma a Gomora? Opravdu mohla být tato starověká města pro svou nepravost zničena ohněm a sírou padající z nebe, tedy tak, jak to popisuje Bible? Máme k dispozici nějaké archeologické důkazy, které by tuto biblickou zprávu podpořily? Do jaké míry můžeme věřit pravdivosti Písma?

Více...

Důkazy pro vyjití Izraele z Egypta

Exodus odhalený

Je biblický záznam o vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví pravdivý? Pokud Bůh ve prospěch Izraele tak mocně zasáhl, proč o tom nesvědčí více archeologických nálezů? Může být nedostatek stop po exodu způsoben tím, že byly hledány na špatném místě? Existují archeologické důkazy svědčící o tom, že k exodu skutečně došlo?

Více...

Prezentace Dr. David Kim

Zakázané záběry odhalené - Dr. David Kim

Interview s Dr. Davidem Kimem, který se během svého působení v Saudské Arábii věnoval průzkumu běžně nepřístupných oblastí spojených s putováním Izraelců z Egypta do zaslíbené země. Podporují archeologické nálezy biblický příběh o exodu? Kde je skutečná hora Sínaj? Jsou objevy Rona Wyatta a dalších pravé nebo se jedná o podvrh?

Více...

Nahoru