NeuveritelnaOdhaleni.cz
Meteorit míří k Zemi

Doba konce

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Matouš 24,42


Čeká nás zdárný rozvoj naší civilizace se všemi jejími výdobytky? Je naše budoucnost růžová? Nebo se svět, tak jak ho známe, chýlí ke konci? Pokud ano, kdy tento konec nastane? Jsou nějaká znamení ukazující na to, že to bude brzy? Jak bude „apokalypsa" probíhat? Dá se na ni nějak připravit? Je konec světa špatná nebo dobrá zpráva?

Druhý příchod Ježíše Krista

Návrat Krále - druhý příchod Ježíše Krista

Schyluje se k největší události v dějinách lidstva? Vrátí se Ježíš Kristus na naši planetu? Co říká Bible o jeho druhém příchodu? Kdy má nastat a jak bude probíhat? Týká se tato převratná událost pouze křesťanů nebo zasáhne všechny obyvatele Země? Jsou nějaké důkazy, že k Ježíšovu návratu skutečně dojde?

Více...

Rudý měsíc

Znamení doby – čas se nachýlil...

Proč se stále stupňují přírodní katastrofy? Co nás čeká? K čemu všechny ty hrůzy směřují? Chýlí se dějiny našeho vzbouřeného světa ke svému konci? Jak popsal Ježíš znamení ukazující na blízkost jeho návratu? Naplňují se? Je Kristův návrat otázkou daleké budoucnosti, nebo už „stojí ve dveřích“? Jsme na něj připravení?

Více...

Nahoru