NeuveritelnaOdhaleni.cz
Michelangelo - Stvoření Adama

Stvoření x evoluce

Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.

Zjevení 14,7


Je evoluční teorie prokázaným vědeckým faktem, nebo stále zůstává jen teorií? Jak se s evolučním pohledem na vznik života vyrovnávají křesťanské církve? Je evoluční teorie slučitelná s biblickou zprávou o stvoření světa a života? Tvořil Bůh prostřednictvím evoluce?

Mlhovina NGC 6302

Vatikánský astronom: "Jsme doslova zrozeni z hvězd"

Čemu vděčíme za vznik života na Zemi? Jsme tu skutečně díky 12 miliard let trvajícímu procesu opakovaného vzniku a zániku hvězd, jak tvrdí přední vatikánský astronom? Nebo snad vše živé vytvořil všemohoucí Stvořitel, jak nám tvrdí Bible? Jak dlouho existuje na naší planetě život?

Více...

Planeta opic

Vatikán: "O stvoření nechceme nic slyšet"

Proč Vatikán na kongres o evoluci nepozval zastánce kreacionismu a inteligentního designu? Skutečně se víra ve stvoření nemůže opřít o žádné vědecké důkazy? Je evoluční model jedinou vědecky podloženou možností? Může být Darwinova teorie v souladu s učením Bible?

Více...

Evoluce v církvi

Anglikánská a Katolická církev: "Stojíme za Darwinem"

Proč jsou některé křesťanské církve znepokojeny rozšířením kreacionistického pohledu na vznik života? Dělají zastánci stvoření křesťanům špatnou reklamu? Je evoluční teorie v souladu s učením Písma o původu života? Můžeme brát biblický záznam doslova?

Více...

Kuře

Tyranosaurus a kuře – další "důkaz" pro evoluci

Je skutečně Tyranosaurus Rex vzdáleným příbuzným současného kuřete? Jak mnoho mají tito dva tvorové společného? Přináší rozbor jejich DNA další vědecký důkaz podporující evoluční teorii? Jak málo stačí, aby zastánci evoluce propukli v jásot?

Více...

Nahoru