NeuveritelnaOdhaleni.cz
Zkameněliny

Stvoření x evoluce

Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

Jan 1,3


Má náš život nějaký smysl? Proč jsme tady? Odkud přicházíme a kam směřujeme? Jaký je původ života na naší planetě? Kdo nebo co stojí na počátku naší existence? Můžeme děkovat slepé náhodě ve spojení s miliardami let, nebo milujícímu Stvořiteli? Co o tom říkají vědecké důkazy?

Lev se vrací z lovu

Porušené stvoření - Prof. Dr. Walter Veith

Podle Bible bylo všechno, co Bůh stvořil, velmi dobré. Když se dnes rozhlédneme kolem sebe, můžeme s tímto tvrzením souhlasit? Takhle si Stvořitel představoval dokonalost? Proč existují dravci? Proč musí některá zvířata umírat, aby jiná mohla žít? Proč existují paraziti zneužívající své hostitele? Proč má růže trny?

Více...

Grand Canyon

Stáří planety Země – Prof. Dr. Walter Veith

Je možné zjistit stáří geologických vrstev? Opravdu se utvářely během mnoha milionů let? Mohly vzniknout tak, jak tvrdí současná věda? Je z nich možné určit skutečné stáří naší planety? Jsou geologické vrstvy důkazem pro evoluční teorii nebo proti ní? Co říká o původu geologických vrstev Bible?

Více...

Zkamenělina

Řeč zkamenělin I – Prof. Dr. Walter Veith

Co ukazuje posloupnost zkamenělin v geologických vrstvách? Je jasným důkazem evoluce od primitivních organismů ke složitým? Nebo je to trošku jinak? Proč bývají zkameněliny (statisticky vzato) orientovány stejným směrem? Svědčí existence zkamenělin o postupném vývoji druhů nebo o celosvětové katastrofě?

Více...

Australopithecus :-)

Řeč zkamenělin II – Prof. Dr. Walter Veith

Co říkají zkameněliny o původu člověka a o jeho vývoji? Jaké přechodové články byly nalezeny? Co všechno dokážou vědci vyčíst z jednoho starého zubu? Která jejich zjištění jsou založená na faktech a která na bujné fantazii? Proč je celosvětová potopa i přes existující důkazy tak vehementně popírána?

Více...

Pustá a prázdná

Původ života na Zemi – Prof. Dr. Walter Veith

Jak mohl na naší planetě vzniknout život? Skutečně existovaly vhodné podmínky pro jeho samovolný vznik? Vynořily se základní stavební prvky života z prapůvodní „organické polévky“? Jak přišel Charles Darwin na svou teorii pozvolného vývoje druhů? Co věděl o genetice? Jak funguje „přirozený výběr“?

Více...

Nahoru