NeuveritelnaOdhaleni.cz
Obama před zrcadlem

Obama: Všechny zdroje jsou v mých rukou

Co se to v USA děje? Svědčí poslední legislativní kroky Baracka Obamy o pozvolném nástupu diktatury ve Spojených státech? O jaká další práva a svobody občané USA přišli? Jaká se před nimi rýsuje budoucnost? A může vývoj v USA ovlivnit i naši budoucnost?

Obama: Všechny zdroje jsou v mých rukou

Obamovo protiústavní exekutivní nařízení: Pro účely „národní bezpečnosti“ mám absolutní moc nad všemi a vším

V pátek 16. března Obama vydal další ze série protiústavních exekutivních nařízení. Exekutivní nařízení ‘Národní obrana a připravenost zdrojů’ dovoluje vládě zabavit majetek bez spravedlivého procesu pod řízením Janet Napolitano a Oddělení národní bezpečnosti. Jednotlivé oblasti působnosti jsou pak delegovány příslušným ministrům – zemědělství, energie, přepravy, obrany a obchodu.

Obamovo exekutivní nařízení dovoluje prezidentovi „provést akce nezbytné k zajištění dostupnosti adekvátních zdrojů a produkčních možností, včetně služeb a kritických technologií, pro požadavky národní obrany“ v případě „potenciální hrozby pro bezpečnost Spojených států.“ Jakýkoliv zákon vydaný exekutivou je přitom dle Ústavy vytvořený mimo jurisdikci a je dle definice vlastizradou, neboť Ústava Spojených států jasně a nezpochybnitelně říká „Veškerá legislativní moc bude dána Kongresu Spojených států, který se bude skládat ze Senátu a Sněmovny reprezentantů“, nikoliv tedy prezidentovi. Jedná se v podstatě o stanné právo, avšak v tomto případě je možné ho aplikovat i bez vyhlášení války (které už tak jako tak není v módě), například při ekonomickém stavu nouze, známém také jako ekonomický kolaps.

Co přesně toto protiústavní nařízení umožňuje? Dává prezidentovi moc na konfiskaci a alokaci v podstatě čehokoliv, od vodních zdrojů, potravin, zařízení na produkci potravin, hospodářských zvířat, farmářského vybavení, hnojiv, veškerých forem energie, přepravy, služeb a továren včetně potřebných materiálů, kdykoliv to uzná za vhodné. Umožňuje také vymáhat brannou povinnost a vágně zmiňuje organizování amerických občanů do pracovních táborů k naplnění „pracovních požadavků“ pro účely „národní obrany.“ Nutno dodat, že interpretace „národní obrany“ je plně v kompetenci prezidenta Spojených států. Jedná se o absolutní moc nad všemi zdroji USA, včetně těch lidských.

To vše se děje krátce poté, co byla schválena Obamova NDAA (National Defense Authorization Act), která poskytuje legální mechanismus pro použití armády proti aktivistům a jiným cílům, které si dá vláda do hledáčku.

Jak kdysi řekl John Adams, první viceprezident (1789–1797) a druhý prezident USA (1797–1801), samotný základ ústavy spočívá v konceptu soukromého vlastnictví. „V okamžiku, kdy je do společnosti vpuštěna myšlenka, že soukromý majetek není stejně posvátný jako zákony Boží, anarchie a tyranie započne. [Právo na] soukromý majetek musí být zabezpečeno, jinak svoboda nemůže existovat.“

Zdroj: Reformy.cz, 23.3.2012

Válečné právo v době míru?

Prezident Barack Obama minulý pátek podepsal exekutivní příkaz nazvaný "National Defense Resources Preparedness" (Připravenost zdrojů k národní obraně). Zpravodajská média si nejsou jista, jaký je přesný smysl informací v příkazu obsažených, a zejména běžný občan je ponechán, aby si sám zjistil, co to znamená.

Příkaz vyjmenovává položky jako pravomoc exekutivních složek federální vlády a jejích agentur "identifikovat požadavky pro mimořádné situace všeho druhu, včetně zásadních vojenských a civilních požadavků." Táž sekce nazvaná "Obecné funkce" také vypočítává, jak tyto složky a agentury mohou zajistit dostupnost domácích zdrojů a průmyslu pro účely zajištění národní bezpečnosti. Signalizuje to či ono, že se Amerika nachází na pokraji další války - a bude to válka s jiným státem, nebo s americkými občany?

První krok směrem aplikaci válečného práva proti soukromým občanům se objevil 31. prosince, když prezident podepsal zákon National Defense Authorization Act of 2012. Tato norma vyvolala počáteční poplach, protože ačkoliv je jejím hlavním cílem poskytnout armádě nezbytné financování, obsahuje ustanovení, jež umožňují časově neomezené zadržování soukromých občanů bez obvinění.

Další poplašný signál přišel 8. března, když prezident podepsal zákon H.R. 347, neboli Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011. Tento zákon mezi jiným omezuje protesty a politické funkce. To je urážlivé, protože USA byly založeny na protestu a revoluci.

Možná že by každý z těchto zákonů, posuzován jednotlivě, nebyl příčinou ke znepokojení, ale celek všech tří naznačuje, že federální vláda si přisvojuje více kontroly nad civilním obyvatelstvem, než jí bylo kdykoliv v minulosti dopřáno. Páteční prezidentský příkaz podle některých znamená, že exekutiva je připravena uplatňovat válečné právo v době míru.

Zdroj: Britské listy, 23.3.2012

komentář:Můžete se dál uklidňovat tím, že se nic neděje, že ti, kteří varují před nástupem diktatury v USA jsou jen paranoidní jedinci v zajetí šílených konspiračních teorií. Bible však jasně hovoří o tom, že Spojené státy budou hrát v událostech doby konce jednu z hlavních úloh a rozhodně to nebude úloha kladná. Pod záminkou boje proti terorismu pokračují USA v oklešťování práv a svobod svých občanů a v přijímání zákonů, které jim přesně podle biblických proroctví umožní nutit obyvatele Země k poslušnosti a uctívání první šelmy ze 13. kapitoly knihy Zjevení.

Současný vývoj ve Spojených státech se netýká pouze Američanů. Bude mít vliv na celý svět. Existuje však cesta, jak se nestat obětí "dravých šelem" a "draka". Přimkněte se k Ježíši Kristu a přijměte jeho nabídku záchrany. Pokud budete stát na jeho straně, zvítězíte. Jedině díky němu můžete přežít konec světa.

Výsadek US Army

Kontroverzní zákon schválen: USA se staly bojištěm

Svoboda občanů Spojených států utrpěla pod osvědčenou záminkou boje proti terorismu další těžkou ránu. Jaké pravomoci získává americká armáda poté, co prezident USA podepsal zákon, který definuje území Spojených států jako bojiště? Proti komu je tento zákon namířen?

Více...

End of America

Konec Ameriky

Jsou USA stále synonymem svobody, lidských práv a demokracie? Co se ve Spojených státech změnilo v rámci boje proti terorismu po 11.9.2001? Existuje nějaká podobnost mezi tím, co se v současné době odehrává v Americe a tím, co se dělo v předválečném Německu? Je možné, že USA směřují k totalitě a policejnímu státu?

Více...

Bizon

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 2. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy? Proč má být uctívání šelmy z moře a její sochy tak tvrdě vynucováno? Co nás podle Zjevení 13 čeká v blízké budoucnosti?

Více...

Nahoru