NeuveritelnaOdhaleni.cz
Hřeb v dlani

Biblické příběhy - Nový zákon

Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Jan 20,30-31


Co se můžeme z Bible dozvědět o Janu Křtiteli, o Ježíšově narození, o zázracích, které udělal a o podobenstvích, která vyprávěl? Proč chtěli nejvyšší náboženští představitelé Izraele připravit Ježíše o život? Čím je tak popudil? Jak probíhala poslední večeře, jak Ježíšovo zatčení, výslech a ukřižování? Co je v Písmu napsáno o Ježíšově vzkříšení?

Zachariáš v chrámu

Narození Jana Křtitele (Lukáš 1)

Jaké okolnosti provázely narození Jana Křtitele? Co na nich bylo zvláštního? Jak Zachariáš reagoval na radostnou zprávu, kterou mu přinesl anděl Gabriel? Proč na více než devět měsíců oněměl? Proč měl být Zachariášův syn už od narození zasvěcen Bohu? Jaké dílo měl pro Boha vykonat?

Více...

Těhotná

Panna počne… (Lukáš 1; Matouš 1)

Jaké poselství přinesl anděl Gabriel Marii, mladé dívce z Nazareta? Jak na jeho neuvěřitelná slova reagovala? Co všechno byla ochotná ve své důvěře v Boha riskovat? Jak se k nečekanému těhotenství Marie postavil její snoubenec Josef? Na základě čeho uvěřil, že Mariino dítě bylo opravdu počato z Ducha svatého? Co všechno může Bůh učinit?

Více...

Narození Ježíše

Narození Ježíše Krista (Lukáš 2)

Jaké události provázely narození zaslíbeného Mesiáše? Do jakých podmínek se narodil? Jakého uvítání se mu dostalo a od koho? Proč byli Marie a Josef udivení slovy pastýřů, starého Simeona a prorokyně Anny? Co se z nich Ježíšova matka mohla dozvědět o svém synovi? Co se z nich o Kristu můžeme dozvědět my?

Více...

Mudrcové od východu

Mudrcové od východu (Matouš 2)

Kdo byli mudrcové od východu, kteří hledali právě narozeného krále Židů? Jak se o něm dozvěděli? Proč se s ním chtěli setkat? Proč se král Herodes znepokojil, když slyšel, koho mudrci hledají? Chtěl se i on malému Mesiáši poklonit nebo měl v úmyslu něco jiného? Jak Ježíš unikl vražedné Herodově zuřivosti?

Více...

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lukáš 2)

K jaké zvláštní události došlo, když Marie s Josefem a dvanáctiletým Ježíšem navštívili o velikonočních svátcích Jeruzalém? Čím chlapec způsobil starosti svým rodičům a čím překvapil vzdělané rabíny? Kolik toho Ježíš v tomto věku věděl o poslání, kvůli kterému přišel na svět?

Více...

zavřítDalší biblické příběhy budu postupně přidávat...

Nahoru