NeuveritelnaOdhaleni.cz
Zdroj světla

Co o tom říká Bible - Vlastimil Fürst

Můžeme se z Bible dozvědět pravdivé odpovědi na nejdůležitější otázky? Pokud je Bůh dobrý, proč existuje zlo? Můžeme nahlédnout do budoucnosti? Můžeme komunikovat s Bohem? Zajímá se o nás nebo jsme mu lhostejní? Nebude v nebi nuda? Co je to hřích? Jak můžeme dosáhnout smíření s Bohem?

Suché slunečnice

Když zklame Bůh

Funguje víra v Boha jako pojistka na bezproblémový život? Vyřeší Ježíš všechny naše krize a těžkosti, které na tomto světě zakoušíme? Odmění naši víru tím, že nás zahrne bohatstvím, dá nám milující rodinu a dokonalé zdraví? Co když nás Bůh zklame? Co když nám nedá to, co po něm chceme? Je to Boží chyba? Co nám vlastně ve svém slovu slíbil?

Více...

Okultismus

S čerty nejsou žerty

Opravdu kolem nás působí mocnosti zla, které se nás snaží svést na cestu vedoucí k zániku? Jsou čerti jen přihlouplými pohádkovými bytostmi nebo nám hrozí reálné nebezpečí od démonů? Je zahrávání si se spiritismem pouhou nevinnou zábavou? Proč Bible odsuzuje vše, co má spojitost s okultismem? Můžeme se ubránit silám zla? Jak?

Více...

Sfinga

Skrytá touha po věčnosti

Má náš život nějaký smysl? Jak se s touto otázkou vypořádal nejmoudřejší vládce Orientu - král Šalomoun? Narodili jsme se jen proto, abychom zemřeli? Kde se v nás bere touha po věčnosti? Lze nějak dosáhnout toho, aby se pro nás smrt nestala konečnou stanicí? Existuje nesmrtelnost? Pokud ano, za jakých podmínek ji můžeme získat?

Více...

Příliš drahá svoboda

Příliš drahá svoboda

Díky čemu žijeme ve svobodné zemi, kde se nemusíme nikomu zpovídat ze své víry? Je samozřejmé, že nám nehrozí žádný postih za to, že v neděli nenavštívíme mši v nejbližším katolickém kostele? Jaké riziko pro nás představují zastánci islámu, kteří mají v plánu rozšířit "Islámský stát" po celém světě? Čeho se týká naše nejdůležitější životní rozhodnutí?

Více...

Kompas v rukou

Deset důkazů Boží lásky

Je desatero přikázání produktem Boží náladovosti a svévole nebo projevem jeho lásky? Je Boží zákon zastaralý nebo je aktuální i dnes? Omezuje desatero naši svobodu a rozvoj nebo nám dává prostor pro spokojený život? Myslí to s námi Bůh dobře nebo na nás vyvíjí nátlak, abychom dělali to, co nechceme? O čem je vlastně desatero?

Více...

Andělíčci ve sněhu

Jeden den v nebi

Můžeme si v dnešní hektické době dovolit vypnout a zastavit se? Neztratíme tak svou těžce vydobytou pozici? Nepředběhnou nás ostatní, když budou rychlejší, dravější a bezohlednější? Jaký zapomenutý lék na stres nám nabízí Bůh? Co to znamená, že máme posvětit sobotní den? Co je smyslem sobotního odpočinku? Jak si ho nezkazit?

Více...

Ježíšův křest

Křest? Má odpověď na Boží lásku

Jak se člověk stává křesťanem? Má s tím něco společného křest? Jaký je význam křtu v životě křesťana? Co člověku přináší? Jak vypadá biblický křest? Kdy pro něj nastává správný čas? Je třeba se na tuto událost nějak připravit? Jak nám na tyto otázky odpovídají příběhy Zachea, Nikodéma a několika dalších novozákonních postav?

Více...

Krok

Křest? A co mne čeká dál?

Čeká ty, kteří se stanou křesťany, nuda? Nakolik křesťanství člověka omezuje? Jak vypadá život člověka, který se rozhodne žít svůj život podle Božích pravidel? Funguje křest jako pojistka proti všem těžkostem, nepříjemnostem a strastem tohoto světa? Je křest zárukou proměny v dokonalého člověka odolného vůči všem pokušením hříchu?

Více...

Nekamenujme proroky

Nekamenujme proroky

Proč Bůh posílá k lidem své proroky? Spočívá jejich hlavní poslání v odhalování budoucnosti nebo mají za úkol něco důležitějšího? Kdo byla Ellen Whiteová? Je možné, že i ona byla Božím prorokem? Jaká byla? O co jí šlo? Proč vzbuzuje tolik emocí? Má nám co říci i na začátku 21. století? Existují dnes proroci? Pokud ano, jak rozeznáme pravé od falešných?

Více...

Příběh Bible

Příběh Bible

Jaké skutečnosti odhaluje příběh Bible? Co se můžeme z Písma dozvědět o charakteru Stvořitele a co o charakteru jeho nepřítele? Co přináší život na straně vzpoury proti našemu Stvořiteli a co nám oproti tomu nabízí Bůh, pokud se rozhodneme postavit se na jeho stranu? Kolik času máme na rozhodnutí, koho budeme ve svém životě následovat?

Více...

Nahoru