NeuveritelnaOdhaleni.cz
Sfinga

Skrytá touha po věčnosti

Má náš život nějaký smysl? Jak se s touto otázkou vypořádal nejmoudřejší vládce Orientu - král Šalomoun? Narodili jsme se jen proto, abychom zemřeli? Kde se v nás bere touha po věčnosti? Lze nějak dosáhnout toho, aby se pro nás smrt nestala konečnou stanicí? Existuje nesmrtelnost? Pokud ano, za jakých podmínek ji můžeme získat?

Roucho spravedlnosti

8. Nabídka věčného života

Proč existuje smrt? Můžeme ji porazit a získat nesmrtelnost? Pokud ano, za jakých podmínek? Jak si můžeme věčný život zajistit? Záleží na majetku, na společenském postavení nebo na množství dobrých skutků? Nebo je to o známostech? Je možné, že někdo zaplatil obrovskou cenu, aby nám mohl nabídnout věčný život zdarma?

Více...

Král Šalomoun

Nejmoudřejší blázen

Je možné, aby se „Hospodinův miláček“, člověk, kterého si Bůh vyvolil a zahrnul ho svou přízní a nezměrným požehnáním, ve svém srdci od Boha odvrátil? Jak může k něčemu takovému dojít? Pokud se z nejmoudřejšího muže na světě stal blázen, nehrozí toto nebezpečí také nám? Můžeme být moudřejší než Šalomoun?

Více...

Nový Jeruzalém

25. To nejlepší nakonec

Opravdu existuje nebe? Je to skutečné místo? Pokud ano, jak to tam vypadá a jaké to tam je? Co se o nebi píše v Bibli? Jak bude vypadat obnovená Země? V čem se bude lišit od té současné? Budou tam spasení žít plnohodnotným životem? Bude to místo, kde byste chtěli strávit věčnost? Těšíte se domů?

Více...

Nahoru