NeuveritelnaOdhaleni.cz
Příběh Bible

Příběh Bible

Jaké skutečnosti odhaluje příběh Bible? Co se můžeme z Písma dozvědět o charakteru Stvořitele a co o charakteru jeho nepřítele? Co přináší život na straně vzpoury proti našemu Stvořiteli a co nám oproti tomu nabízí Bůh, pokud se rozhodneme postavit se na jeho stranu? Kolik času máme na rozhodnutí, koho budeme ve svém životě následovat?

Rozdělení Rudého moře

Biblické příběhy - Starý zákon

Co je v Písmu napsáno o stvoření světa, o Adamovi a Evě, jejich pádu do hříchu a vyhnání z ráje? Co se můžeme dozvědět o celosvětové potopě a o zničení Sodomy a Gomory? Co se v Bibli píše o silákovi Samsonovi, o souboji malého Davida s obrem Goliášem, o Danielovi vhozeném do lví jámy a co o Jonášovi a velké rybě, která ho spolkla?

Více...

Hřeb v dlani

Biblické příběhy - Nový zákon

Co se můžeme z Bible dozvědět o Janu Křtiteli, o Ježíšově narození, o zázracích, které udělal a o podobenstvích, která vyprávěl? Proč chtěli nejvyšší náboženští představitelé Izraele připravit Ježíše o život? Čím je tak popudil? Jak probíhala poslední večeře, jak Ježíšovo zatčení, výslech a ukřižování? Co je v Písmu napsáno o Ježíšově vzkříšení?

Více...

Bible

Jak rozumět příběhu Bible - Daniel Duda

Proč jsou součástí Bible i příběhy? Mají nám co říci? Nestačily by nám věroučné body, dogmata? Existuje mezi jednotlivými biblickými příběhy nějaká spojitost? Co se z nich můžeme dozvědět o našem Bohu? Jak se v nich projevuje jeho charakter, jeho priority, jeho vztah k člověku? O čem je velký příběh Bible?

Více...

Nahoru