NeuveritelnaOdhaleni.cz
Krok

Křest? A co mne čeká dál?

Čeká ty, kteří se stanou křesťany, nuda? Nakolik křesťanství člověka omezuje? Jak vypadá život člověka, který se rozhodne žít svůj život podle Božích pravidel? Funguje křest jako pojistka proti všem těžkostem, nepříjemnostem a strastem tohoto světa? Je křest zárukou proměny v dokonalého člověka odolného vůči všem pokušením hříchu?

Honzův křest

16. Význam biblického křtu

Je možné udělat tlustou čáru za minulostí a začít znovu? Můžeme "zemřít" svému starému způsobu života a "znovu narodit"? Za jakých podmínek? Jaké hranice má Boží milost a odpuštění? Jak vypadá biblický křest a co je jeho smyslem? Je pro naše spasení důležité, abychom křest podstoupili?

Více...

Místo v srdci

Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit

Proč patří možnost svobodné volby mezi největší dary, které jsme od Boha dostali? Nakládáme s tímto darem rozumně? Využíváme jej s rozvahou? Pokud si skutečně každý den vybíráme, komu chceme sloužit, kdo nebo co je tvou dnešní volbou? Před kým nebo před čím se ve svém životě klaníš? Zvolil sis moudře?

Více...

Ježíšův křest

Křest? Má odpověď na Boží lásku

Jak se člověk stává křesťanem? Má s tím něco společného křest? Jaký je význam křtu v životě křesťana? Co člověku přináší? Jak vypadá biblický křest? Kdy pro něj nastává správný čas? Je třeba se na tuto událost nějak připravit? Jak nám na tyto otázky odpovídají příběhy Zachea, Nikodéma a několika dalších novozákonních postav?

Více...

Nahoru