NeuveritelnaOdhaleni.cz
Dívka a její odraz

Životní příběhy a zkušenosti

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.

Izaiáš 45,22


Proč se o nás Bůh zajímá? Proč mu na nás záleží? Proč chce, abychom se pro něj svobodně rozhodli, abychom přijali jeho nabídku spásy, abychom ho milovali? Co vše je ochoten udělat milující Otec, aby zachránil své děti? Co vše je ochoten udělat Bůh, aby získal naši pozornost, aby získal naše srdce, aby nás měl po svém boku po celou věčnost?

Clifford Goldstein

Clifford Goldstein - Cliffův výlet

Jakou cestu musí urazit zarytý ateista židovského původu zabývající se filozofickými úvahami plnými relativismu, aby poznal skutečný smysl svého života? Je možné, aby někdo takový uvěřil v Ježíše Krista a vzdal se pro něj svého největšího pokladu? Jakou cenu byl nakonec Cliff ochoten zaplatit za poznání pravdy? Litoval toho někdy?

Více...

Mona Walter a Korán

Mona Walter: Po přečtení Koránu jsem opustila Islám

Proč se mladá muslimka po přečtení Koránu vzdala svého náboženství? Co se na jejím vnímání Islámu změnilo a proč? Co sleduje tím, že se v přestrojení snaží seznámit muslimské ženy ve Švédsku s úryvky z Koránu? Proč se po svém odchodu od Islámu rozhodla odevzdat svůj život Ježíši Kristu? Co ji zaujalo na jeho učení?

Více...

More Than Dreams

Více než sny

Jakým způsobem se mohou muslimové dozvědět o úžasné nabídce, kterou i pro ně vydobyl Ježíš Kristus? Co když žijí v zemích, kde je zakázáno šíření evangelia, v zemích, kde je křesťanství postaveno mimo zákon nebo dokonce v zemích, kde za konvertování od islámu ke křesťanství hrozí trest smrti? Potvrzuje se zde, že pro Boha není nic nemožné?

Více...

Od tmy ku svetlu

Od tmy ke světlu

Svědectví studenta Patrika o tom, jak byl vysvobozen ze zajetí démonismu, drog a hudby, o tom, jak postupně poznával úžasné biblické pravdy, které proměňují jeho život, i o tom, jaká moc se skrývá za určitými hudebními styly. Jak se změnil Patrikův život poté, co se setkal s Kristem? Jaké objevy učinil, když se vydal na cestu života?

Více...

Nahoru