NeuveritelnaOdhaleni.cz
Dívka a její odraz

Životní příběhy a zkušenosti

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.

Izaiáš 45,22


Proč se o nás Bůh zajímá? Proč mu na nás záleží? Proč chce, abychom se pro něj svobodně rozhodli, abychom přijali jeho nabídku spásy, abychom ho milovali? Co vše je ochoten udělat milující Otec, aby zachránil své děti? Co vše je ochoten udělat Bůh, aby získal naši pozornost, aby získal naše srdce, aby nás měl po svém boku po celou věčnost?

Řekni to světu

Řekni to světu

Správná rovnice, ale špatná interpretace. Výsledkem byl smutek, bolest a sklíčenost. Film podle skutečných událostí představuje reálné zápasy víry malé skupiny farmářů ze severovýchodu Spojených států, kteří položili základ pro hnutí, jehož zásadními otázkami jsou očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, návrat k biblickému výkladu Písma, evangelizace, zdraví a vzdělání.

Více...

Billy Lind

Billyho poslední naděje

Billy Lind neměl lehké dětství a dospívání už vůbec ne. Vlastně celých počátečních 40 let svého života prožil v utrpení. Jako mladistvý prodával své tělo, aby získal prostředky na přežití, a svou beznaděj a prázdnotu utápěl v drogách. Když se své trápení rozhodl ukončit sebevraždou, do jeho života zasáhl Bůh...

Více...

Hacksaw Ridge

Rozhovor s Desmondem Dossem, hrdinou z bitvy o Okinawu

Desmond Doss, o kterém Mel Gibson natočil film Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, byl skutečným člověkem a stejně tak skutečný je jeho příběh. Příběh neozbrojeného medika, který se odmítl ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla, aby se pokusil zachránit své přátele. Příběh muže, který za stálého ostřelování spouštěl zraněné z vysokého útesu do bezpečí a během vyčerpávajících 12 hodin zachránil životy 75 mužů.

Více...

Carol Everett

Carol Everett – Krvavý byznys s interrupcemi

Jak velké peníze se točí v potratovém průmyslu? Jakými technikami se zainteresovaní snaží maximalizovat své zisky? Svědectví bývalé ředitelky potratové kliniky, která po 6 letech své kariéry a 35.000 interrupcích tento velmi výnosný byznys opustila. S jakým cílem přednášela sexuální výchovu náctiletým dětem? Proč jim rozdávala nespolehlivou antikoncepci? A proč nyní vystupuje proti potratové praxi?

Více...

Salman Hasan a jeho žena

Salman Hasan – Setkání s Bohem zázraků

Chce se dát Ježíš Kristus poznat i muslimům? Proč mu na nich záleží? Jakým způsobem se je snaží oslovit? Jak se změní život muslima, když se setká s živým Bohem, který jej uzdraví z nevyléčitelné nemoci? Jak na jeho konverzi ke křesťanství reaguje jeho okolí? Konal Bůh mocné zázraky pouze v biblických dobách nebo je dělá i dnes?

Více...

Christian Berdahl

Christian Berdahl - Životní příběh

Už od Christianova početí vše nasvědčovalo tomu, že to nebude mít v životě snadné. Když se jeho matka rozvedla s jeho drogově závislým otcem, zdálo se, že jí a jejím třem dětem svítá naděje. S novým partnerem se však jejich život se stal nejhorší noční můrou. Kruté fyzické i psychické zneužívání museli snášet celých deset let, než Christianova matka konečně našla odvahu k útěku.

Více...

Prof. Dr. Walter Veith

Prof. Dr. Walter Veith - Moje nejobtížnější cesta

Prof. Dr. Walter Veith byl dlouhá léta byl zapřísáhlým evolucionistou a přesvědčeným ateistou. Pečlivým studiem, ke kterému ho za zvláštních okolností vyprovokoval jeden truhlář, však došel k poznání, že evoluční teorie nemůže obstát tváří v tvář faktům. Poznal také, že existuje Bůh, který mocně zasahuje i v jeho životě.

Více...

Nick Vujicic v Brně

Nick Vujicic: Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha

Kde bere mladý muž, který se narodil bez horních i dolních končetin, sílu zvládat svou obtížnou situaci? V čem tkví tajemství jeho stálého úsměvu, dobré nálady a lásky, kterou prokazuje lidem kolem sebe? V čem spočívá skutečná hodnota? Jaký je Boží plán pro náš život? Můžeme se i my stát požehnáním pro druhé?

Více...

Doug Batchelor

Doug Batchelor - Nejbohatší poustevník

Doug se narodil jako dítě slavných, úspěšných a velice bohatých rodičů. Přesto neprožíval šťastné dětství. Měl problémy s drogami i alkoholem, vážně uvažoval o sebevraždě. V šestnácti letech se stal poustevníkem žijícím v jeskyni vysoko v horách. V této jeskyni objevil úžasný poklad, který naprosto změnil jeho život...

Více...

Radim Passer

Radim Passer - Byznys a víra

Proč odevzdal jeden z českých miliardářů své srdce Bohu? Co ho vedlo k radikálnímu přehodnocení svých priorit a k přijetí Ježíše Krista za Pána svého života? Jaké zkušenosti se svým Stvořitelem a Vykupitelem Radim Passer prožívá? Jak se Boží moc projevuje v životě jednoho z našich nejúspěšnějších podnikatelů?

Více...

Nahoru