NeuveritelnaOdhaleni.cz
More than dreams

Více než sny

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Jan 1,12


Jakým způsobem se mohou muslimové dozvědět o úžasné nabídce, kterou i pro ně vydobyl Ježíš Kristus? Co když žijí v zemích, kde je zakázáno šíření evangelia, v zemích, kde je křesťanství postaveno mimo zákon nebo dokonce v zemích, kde za konvertování od islámu ke křesťanství hrozí trest smrti? Potvrzuje se zde, že pro Boha není nic nemožné?

Khalil

Více než sny: příběh Chalila

I když úkolem egyptského teroristy Chalila bylo zdiskreditovat Bibli, ani při jejím důkladném studiu nemohl najít chyby či rozpory, na které by poukázal. Došel k závěru, že v Bibli je pravda a poté, co se ve snu setkal s Ježíšem Kristem, proměnil se ze zapřísáhlého nepřítele křesťanů v jednoho z Ježíšových následovníků.

Více...

Mohammed

Více než sny: příběh Mohammeda

Když se Mohammed rozhodl pro hlubší studium Islámu, udělal tím svému otci velkou radost. Krátce po návratu ze studií se však v několika pozoruhodných snech setkal s Ježíšem a jeho život nabral zcela nový směr. Ačkoliv se ho otec kvůli jeho obrácení několikrát pokusil zabít, i on nakonec přijal Krista za svého Spasitele a Pána.

Více...

Dini

Více než sny: příběh Dini

Po tragických událostech v rodině a po zklamání, které zažila, se z Dini stala rebelka neuznávající jakékoliv autority. K obratu v jejím životě došlo, když se při modlitbě během Ramadánu setkala s Ježíšem. Jakým problémům musela čelit, když se v muslimském světě rozhodla následovat Krista? Jak se změnilo její srdce?

Více...

Chosrow

Více než sny: příběh Chosrowa

Už jako dítě si Chosrow kladl otázky o smyslu života. Vzhledem k tomu, že na ně nenalézal uspokojivé odpovědi, začal se pomalu propadat do depresí. Poté, co začal číst Nový Zákon a následně se ve vidění setkal s Ježíšem Kristem, jeho život získal smysl a zcela nový rozměr. Být křesťanem v Íránu však není úplně jednoduché…

Více...

Ali

Více než sny: příběh Aliho

Když Ali pochopil, jak svým násilnickým chováním v opilosti ubližuje své rodině a když poznal, že se ze závislosti na alkoholu nedokáže sám dostat, rozhodl se podniknout pouť do Mekky, aby se stal pravým muslimem a své závislosti se zbavil. Ke svému překvapení se tam setkal s Ježíšem, který z něj učinil nového člověka.

Více...

Nahoru