NeuveritelnaOdhaleni.cz
Videotéka

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Filipským 4,8


Chcete se potěšit? Potřebujete načerpat povzbuzení? Novou sílu? Novou motivaci? Opravdu Bůh slyší naše modlitby? Může Ježíš skutečně měnit životy? Je naše víra opravdová? Pokud máte chvilku a rádi byste se podívali na zajímavé video, možná si vyberete některé z těch, která podle mě stojí za shlédnutí.

Casting Crowns - Does Anybody Hear Her

Does Anybody Hear Her - Casting Crowns

Věnujeme pozornost lidem kolem nás? Dokážeme citlivě reagovat na jejich touhu poznat smysl života, pocítit pravou lásku a získat naději do budoucnosti? Jsme ochotní a schopní seznámit je s tím, kdo jediný dokáže tyto jejich potřeby opravdově naplnit? Nebrání nám nějaké předsudky v tom, abychom jim ukázali správný směr?

Více...

Everything To Me

Everything To Me - Mark Schultz

Má nechtěné dítě právo na život? Mělo by mít možnost narodit se, i když se o něj jeho matka nemůže nebo nechce postarat? Je v takovém případě lepším řešením interrupce nebo donošení nechtěného miminka a jeho poskytnutí k adopci, která mu dá šanci na šťastný život v milující rodině?

Více...

Lacey Buchanan

Christianova maminka: Můj syn je zázrak

Jak se mají zachovat rodiče, kteří se před narozením svého dítěte dozví o jeho závažném zdravotním postižení? Je potrat nejlepším a nejohleduplnějším řešením této obtížné situace? Za jakých okolností je správné zabít nenarozené dítě? Jak se chová ke svým postiženým dětem Bůh?

Více...

Creation Calls

Creation Calls - Brian Doerksen

Komu můžeme být vděční za krásnou přírodu, která nás obklopuje? Zaslouží náš obdiv a úctu slepá náhoda a miliardy let nebo můžeme za veškerou nádheru i naši existenci děkovat úžasnému Bohu, který vše stvořil? K jakému závěru dojdeme, pokud se budeme kolem sebe dívat s otevřeným srdcem a myslí?

Více...

Tati, já tě pozoruju...

Tati, já tě pozoruju...

Je důležité, jak se chováme před svými dětmi? Jak velký vliv máme na utváření jejich žebříčku životních hodnot a na výběr cílů, kterých budou chtít dosáhnout? Dokážeme jim být dobrým vzorem? Umíme jim projevovat lásku? Jsme jim příkladem ve správných postojích, rozhodnutích a jednání? Co se od nás naše děti mohou naučit?

Více...

Son of God

Všechno je o Kristu - Paul Washer

Proč je důležité, co si myslíme o Ježíši Kristu? Proč záleží na tom, jaký k němu máme postoj? Proč bychom mu měli dovolit, aby byl Pánem našich srdcí a životů? Co bude na Božím soudu rozhodovat o našem věčném osudu? Na čem bude záležet? Určuje náš vztah k Ježíši Kristu naši budoucnost?

Více...

Logan - The Sky Angel Cowboy

Logan - The Sky Angel Cowboy

Logan je třináctiletý kluk, který žije se svými rodiči a sestrou na ranči v Nebrasce. Před nějakou dobou musel Logan vlastní rukou utratit zraněné tele a byl velice zarmoucen, že přišel o svého zvířecího kamaráda. Bůh je však blízko k lidem, kteří mají zkroušené srdce a dal Logenovi poselství, které si tento chlapec nenechal pro sebe…

Více...

Toto je můj Král. Znáš ho?

Toto je můj Král. Znáš ho?

Bible označuje mého Krále za Krále spravedlnosti, za Krále věků, Krále nebes, Krále slávy. Je to svrchovaný Král, jehož nekonečná láska nemůže být změřena, stejně jako jeho bezmezná moc, spravedlnost a slitování. On je Zachráncem hříšníků, On dává sílu slabým, On potěšuje zkroušené a podepírá unavené. Znáš ho?

Více...

Nick Vujicic

Nick Vujicic – Žádné ruce, žádné nohy, žádné starosti

Jak vypadá život mladého muže, který se narodil bez horních i dolních končetin? Prožívá své dny ve smutku, beznaději a nicnedělání? Nebo se dokáže radovat ze života, bavit se? Je možné, aby muž bez rukou a nohou pomáhal milionům lidí? Může se ten, v jehož životě Bůh neudělal zázrak, stát zázrakem pro druhé?

Více...

Dobrometr

Dobrometr (The Good-O-Meter)

Jak dobří musíme být, abychom se dostali do nebe? Stačí, když vykonáme více dobrých skutků než špatných? Stačí, že jsme členy určité církve, že naši rodiče jsou věřící? Je možné si spasení zasloužit? Nebo snad koupit? Jaká je jediná podmínka pro pro získání věčného života? Jak těžké je ji splnit?

Více...

Nahoru