NeuveritelnaOdhaleni.cz
Videotéka

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Filipským 4,8


Chcete se potěšit? Potřebujete načerpat povzbuzení? Novou sílu? Novou motivaci? Opravdu Bůh slyší naše modlitby? Může Ježíš skutečně měnit životy? Je naše víra opravdová? Pokud máte chvilku a rádi byste se podívali na zajímavé video, možná si vyberete některé z těch, která podle mě stojí za shlédnutí.

Jsi připraven zemřít pro svou víru?

Jsi připraven zemřít pro svou víru?

Je tvá víra opravdová? Miluješ Boha natolik, že bys byl ochoten pro něj zemřít? Jsou země, kde křesťané před podobnou volbou stojí. Podle biblických proroctví není daleko čas, kdy před ní budou stát všichni Kristovi následovníci. Můžeme být prozatím v klidu nebo je důležité si podobné otázky klást?

Více...

Who Am I - pantomima

Who Am I - Casting Crowns

Kdo jsem já, že se Pán celého vesmíru o mě zajímá, že mě zná jménem, že cítí mou bolest? Kdo jsem já, že Stvořitel světa podstoupil smrt na kříži, aby mě zachránil? Jsem jen pára ve větru, dnes jsem tady a zítra pryč. Bůh však přesto slyší můj hlas, když k němu volám, přesto mě pozvedá, když padám...

Více...

Mark Schultz

He's My Son – Mark Schultz

Když byl Mark Schultz vedoucím mládeže, prožíval se svěřenými dětmi jejich radosti i starosti, vzestupy i pády. Když byla u jednoho chlapce z mládeže diagnostikována leukémie, stal se Mark součástí života rodiny, která nevěděla, zda nepřijde o syna. Slyší Bůh modlitby zoufalých rodičů? Může jejich syna uzdravit?

Více...

Pošta pre Teba: Proměněná srdce

Pošta pre Teba: Proměněná srdce

Jedna z romských komunit na Slovensku prochází zásadní změnou. V čem tato změna spočívá? Kdo nebo co dokáže měnit (nejen) romská srdce? Jak velké dílo může Bůh vykonat skrze jednoho člověka ochotného jít tam, kam ho posílá? Jak velká je proměňující moc evangelia?

Více...

Nahoru