NeuveritelnaOdhaleni.cz
Videotéka

Videotéka

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Filipským 4,8


Chcete se potěšit? Potřebujete načerpat povzbuzení? Novou sílu? Novou motivaci? Opravdu Bůh slyší naše modlitby? Může Ježíš skutečně měnit životy? Je naše víra opravdová? Pokud máte chvilku a rádi byste se podívali na zajímavé video, možná si vyberete některé z těch, která podle mě stojí za shlédnutí.

Díra

Prázdnota

Ve vesmíru je prázdnota, která svou ničivou mocí ohrožuje každého z nás. Toto nebezpečné prázdno není vzdáleno tisíce světelných let. Je nám mnohem blíž, než si většina lidí uvědomuje. Kde se tedy tato prázdnota nachází? Můžeme ji nějak zaplnit, aby nás nepohltila? Dokáže nás z tohoto nebezpečí vytrhnout náš Bůh?

Více...

Ind

Příběh za písní Rozhodl jsem se jít za Ježíšem

V polovině 19. století se jeden indický muž spolu se svou rodinou rozhodl odevzdat svůj život Kristu. Zůstalo toto jeho rozhodnutí pevné, i když mu náčelník vesnice vyhrožoval smrtí, pokud se Ježíše nevzdá? Zůstalo pevné, i když pro víru v Ježíše zemřela jeho žena a děti? Proč? Přinesla pevná víra tohoto muže pouze vyvraždění jeho rodiny nebo i něco pozitivního?

Více...

Muž v jámě

Muž v jámě

Jaké jsou šance člověka, pokud se dostane na úplné dno svého života? Do čeho může vložit svou naději? Může mu pomoci víra? Jaké východisko mu dokážou nabídnout velká světová náboženství? Které z nich mu pomůže dostat se z hluboké jámy? V koho se vyplatí složit svou naději? Kdo nám nabízí skutečnou záchranu?

Více...

Look Up

Zvedni oči (Look Up)

Můžete mít 422 přátel a přesto být osamělí? Můžete si s nimi každý den povídat a přesto se vlastně vzájemně neznat? Stáváme se díky sociálním sítím více společenskými nebo naopak kvůli nim zavíráme dveře před opravdovými vztahy? Dá se skutečný život prožít online nebo je třeba zvednout oči od displeje a začít žít doopravdy?

Více...

Kontaminace vody

Padající talíře

Jakým způsobem ovlivnil hřích životy lidí? Jaké důsledky s sebou přináší narušení vztahu mezi námi a Bohem, který nás stvořil? Opravdu hřích ohrožuje naše štěstí a život? Existuje úniková cesta z tohoto prokletí? Jaké řešení tohoto problému nabízí Ježíš? Co mě to bude stát? Co to stálo Ježíše?

Více...

Sarah Draget

Pamatuj - Sarah Draget

Proč po nás Bůh chce, abychom pamatovali na sedmý den týdne? Proč ho máme prožívat jinak než zbývajících šest? Čím je pro Boha tento den tak důležitý, že mu věnoval jedno z přikázání desatera? Nebo to svědčí o jeho důležitosti pro nás? Který den týdne je vlastně sedmým dnem, který Bůh oddělil od ostatních, požehnal a posvětil?

Více...

Kobra

Odhalený - Sarah Draget

Jak je možné, že staré lži, kterou ďábel v rajské zahradě oklamal Adamovu ženu, věří i v dnešní době tak velké množství lidí? Jaká je pravda o údajné nesmrtelnosti naší duše, o stavu mrtvých? Je možné při spiritistických seancích kontaktovat zesnulé? Proč takové praktiky Bůh v Bibli zakazuje? Co s námi bude po smrti?

Více...

Vězeň hříchu

Evangelium

V jaké situaci se jako hříšní lidé nacházíme? Co všechno je součástí evangelia, dobré zprávy, kterou nám přináší Bible? Je evangelium pouze o odpuštění našich hříchů nebo nám přináší ještě užásnější zprávy o tom, co všechno pro nás Ježíš udělal a co všechno nám nabízí? O čem všem je vlastně evangelium?

Více...

Mike Donehey

Proč musí být život tak těžký? (Mike Donehey)

Proč nemůže být náš život naprosto pohodový? Proč se na tomto světě musíme potýkat s problémy, strachem a selháním? Proč Bůh nezmění těžké situace, kterým čelíme? Proč nám je neulehčí? Je možné, že tím chce změnit naše postoje a srdce? Může Bůh použít obtížné situace, problémy a nepříjemnosti v náš prospěch?

Více...

Také ateista (digma)

Také ateista

Jsi ateista? Jaký je bůh, ve kterého nevěříš, bůh, kterého odmítáš? Jaký je jeho charakter? Co o něm víš? Proč s ním nechceš mít nic společného? Může se ateista v otázce své nevíry shodnout s křesťanem, který věří v pravého Boha? V jakém smyslu může být i pravověrný křesťan ateistou?

Více...

Nahoru