NeuveritelnaOdhaleni.cz
Do you know him?

Toto je můj Král. Znáš ho?

Bible označuje mého Krále za Krále spravedlnosti, za Krále věků, Krále nebes, Krále slávy. Je to svrchovaný Král, jehož nekonečná láska nemůže být změřena, stejně jako jeho bezmezná moc, spravedlnost a slitování. On je Zachráncem hříšníků, On dává sílu slabým, On potěšuje zkroušené a podepírá unavené. Znáš ho?

Český překlad části kázání Dr. S. M. Lockridge, které přednesl v Detroitu v roce 1976:

Stejné kázání v originále (dodatečně podbarveno hudbou):

Dřevořezba - Ježíš

Ježíš. Prostě další člověk?

Proč je Ježíš Kristus mnohými považován za nejvýznamnější osobnost světových dějin? Byl to velký učitel morálky? Nebo snad podvodník? Blázen? Nebo byl skutečně Bohem, který přišel na naši vzbouřenou planetu? Naplnily se na něm proroctví o zaslíbeném Mesiáši? Je mrtvý, nebo žije? Kým je pro tebe Ježíš Kristus?

Více...

Ježíš nese kříž

7. Osobnost, která změnila svět

Proč je Ježíš Kristus mnohými považován za největší osobnost všech dob? Čím se liší od ostatních velikánů? Je snad něčím víc, než dobrým učitelem morálky? Můžeme věřit tomu, že je Ježíš tím, za koho se prohlašoval? Jaké máme důkazy pro tvrzení, že je Bohem a že jeho nabídka odpuštění a věčného života je skutečná?

Více...

Son of God

Všechno je o Kristu - Paul Washer

Proč je důležité, co si myslíme o Ježíši Kristu? Proč záleží na tom, jaký k němu máme postoj? Proč bychom mu měli dovolit, aby byl Pánem našich srdcí a životů? Co bude na Božím soudu rozhodovat o našem věčném osudu? Na čem bude záležet? Určuje náš vztah k Ježíši Kristu naši budoucnost?

Více...

Nahoru