NeuveritelnaOdhaleni.cz
9/11: A Conspiracy Theory

9/11: A Conspiracy Theory

Slyšeli jste o konspiračních teoriích týkajících se událostí z 11. září 2001? Proč je někteří lidé berou tak vážně, když je oficiální verze zcela neprůstřelná a naprosto důvěryhodná? Nechcete se k těm bláznům přece přidat a zbytečně se šťourat v detailech? Nechcete přece klást nevhodné otázky? Vždyť v nevědomosti je síla... :-)

BBC vidí do budoucnosti

BBC věděla o pádu WTC 7 více než 20 minut předem

Dokáže televizní stanice BBC vidět do budoucnosti? Má prorocké nadání? S jakým předstihem dokáže informovat o událostech, které se ještě nestaly a nic nenasvědčuje tomu, že by se stát mohly? Odkud získává své informace? Krátký záznam zpravodajství BBC z 11. září 2001 (anglicky).

Více...

End of America

Konec Ameriky

Jsou USA stále synonymem svobody, lidských práv a demokracie? Co se ve Spojených státech změnilo v rámci boje proti terorismu po 11.9.2001? Existuje nějaká podobnost mezi tím, co se v současné době odehrává v Americe a tím, co se dělo v předválečném Německu? Je možné, že USA směřují k totalitě a policejnímu státu?

Více...

FBI - Usama Bin Ladin

FBI: "Nemáme důkazy o spojení bin Ládina s 11. zářím"

Proč internetová stránka, kterou FBI věnuje nejhledanějšímu teroristovi světa, nespojuje Usámu bin Ládina s útoky z 11. září 2001? Jak je možné, že bin Ládin nebyl v souvislosti s 11. zářím oficiálně obviněn? Jak na tyto otázky odpověděli představitelé FBI?

Více...

Nahoru