NeuveritelnaOdhaleni.cz
Prezentace Dr. David Kim

Zakázané záběry odhalené - Dr. David Kim

Interview s Dr. Davidem Kimem, který se během svého působení v Saudské Arábii věnoval průzkumu běžně nepřístupných oblastí spojených s putováním Izraelců z Egypta do zaslíbené země. Podporují archeologické nálezy biblický příběh o exodu? Kde je skutečná hora Sínaj? Jsou objevy Rona Wyatta a dalších pravé nebo se jedná o podvrh?

Slovenský dabing

Důkazy pro vyjití Izraele z Egypta

Exodus odhalený

Je biblický záznam o vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví pravdivý? Pokud Bůh ve prospěch Izraele tak mocně zasáhl, proč o tom nesvědčí více archeologických nálezů? Může být nedostatek stop po exodu způsoben tím, že byly hledány na špatném místě? Existují archeologické důkazy svědčící o tom, že k exodu skutečně došlo?

Více...

Egypt

Archeologie a Bible - Prof. Dr. Walter Veith

O čem svědčí archeologické nálezy v Egyptě? Mohou být starozákonní příběhy o Josefovi, Mojžíšovi a exodu izraelského národa ze zajetí pravdivé? Jak se naplnila starozákonní proroctví o zničení Babylóna a snahách o jeho znovuvybudování? Opravdu zná Bůh události dříve než nastanou?

Více...

Noemova archa nalezena?

Odhalování Božího pokladu: Noemova archa

Byla v pohoří Ararat nalezena Noemova archa nebo se jedná pouze o zvláštní geologický útvar, který vznikl přirozenou cestou a nemá s Noemovým plavidlem nic společného? Jakými důkazy je pravost tohoto objevu podepřena? Jedná se skutečně o zbytky korábu, který sloužil před několika tisíci lety jako prostředek záchrany před celosvětovou potopou?

Více...

Nahoru