NeuveritelnaOdhaleni.cz
Exodus odhalený

Exodus odhalený

Je biblický záznam o vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví pravdivý? Pokud Bůh ve prospěch Izraele tak mocně zasáhl, proč o tom nesvědčí více archeologických nálezů? Může být nedostatek stop po exodu způsoben tím, že byly hledány na špatném místě? Existují archeologické důkazy svědčící o tom, že k exodu skutečně došlo?

The Exodus Revealed

Slovenský dabing

Zdroj: www.3an.sk

Sodoma a Gomora

Odhalování Božího pokladu: Sodoma a Gomora

Existovala skutečně Sodoma a Gomora? Opravdu mohla být tato starověká města pro svou nepravost zničena ohněm a sírou padající z nebe, tedy tak, jak to popisuje Bible? Máme k dispozici nějaké archeologické důkazy, které by tuto biblickou zprávu podpořily? Do jaké míry můžeme věřit pravdivosti Písma?

Více...

Egypt

Archeologie a Bible - Prof. Dr. Walter Veith

O čem svědčí archeologické nálezy v Egyptě? Mohou být starozákonní příběhy o Josefovi, Mojžíšovi a exodu izraelského národa ze zajetí pravdivé? Jak se naplnila starozákonní proroctví o zničení Babylóna a snahách o jeho znovuvybudování? Opravdu zná Bůh události dříve než nastanou?

Více...

Stará Bible

Boží slovo

Je Bible stará kniha mýtů a bájí, která nám dnes už nemá co říct? Kdo ji napsal a proč? O čem vůbec je? Má smysl se jí zabývat? Dá se v ní vyznat? Proč je Bible největším světovým bestsellerem všech dob? V čem tkví její hodnota? Jsou pádné důkazy pro její spolehlivost?

Více...

Nahoru