NeuveritelnaOdhaleni.cz
Noemova archa nalezena?

Odhalování Božího pokladu: Noemova archa

Byla v pohoří Ararat nalezena Noemova archa nebo se jedná pouze o zvláštní geologický útvar, který vznikl přirozenou cestou a nemá s Noemovým plavidlem nic společného? Jakými důkazy je pravost tohoto objevu podepřena? Jedná se skutečně o zbytky korábu, který sloužil před několika tisíci lety jako prostředek záchrany před celosvětovou potopou?

Revealing God's Treasure - Noah's Ark

České titulky

Zdroj: ArkDiscovery.com

Potopa

Celosvětová potopa (Genesis 6-9)

Co se můžeme z Bible dozvědět o celosvětové potopě? Proč se Bůh rozhodl zasáhnout zemi tak devastující katastrofou? Může být tento čin chápán jako projev Stvořitelovy lásky k lidem? Proč byl z lidského pokolení zachráněn pouze Noe a jeho rodina? Čeká nás v budoucnosti katastrofa podobného rozsahu?

Více...

Sodoma a Gomora

Odhalování Božího pokladu: Sodoma a Gomora

Existovala skutečně Sodoma a Gomora? Opravdu mohla být tato starověká města pro svou nepravost zničena ohněm a sírou padající z nebe, tedy tak, jak to popisuje Bible? Máme k dispozici nějaké archeologické důkazy, které by tuto biblickou zprávu podpořily? Do jaké míry můžeme věřit pravdivosti Písma?

Více...

Důkazy pro vyjití Izraele z Egypta

Exodus odhalený

Je biblický záznam o vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví pravdivý? Pokud Bůh ve prospěch Izraele tak mocně zasáhl, proč o tom nesvědčí více archeologických nálezů? Může být nedostatek stop po exodu způsoben tím, že byly hledány na špatném místě? Existují archeologické důkazy svědčící o tom, že k exodu skutečně došlo?

Více...

Nahoru