NeuveritelnaOdhaleni.cz
Muž se zbraní

Jsi připraven zemřít pro svou víru?

Je tvá víra opravdová? Miluješ Boha natolik, že bys byl ochoten pro něj zemřít? Jsou země, kde křesťané před podobnou volbou stojí. Podle biblických proroctví není daleko čas, kdy před ní budou stát všichni Kristovi následovníci. Můžeme být prozatím v klidu nebo je důležité si podobné otázky klást?

Ježíšův učedník Petr byl přesvědčen o velikosti své víry. Prohlásil, že bude věrný svému Pánu, i kdyby ho to mělo stát život. Jen o několik hodin později však Ježíše třikrát zapřel... Je tvá víra opravdová? Miluješ Boha natolik, že bys pro něj byl ochoten zemřít?

Jsou země, kde křesťané před podobnou volbou stojí. Podle biblických proroctví není daleko čas, kdy před ní budou stát všichni Kristovi následovníci. Prozatím máme to štěstí, že žijeme v době a ve společnosti, kde nejsme nuceni toto dramatické rozhodnutí učinit. Přesto možná přemýšlíme, jestli bychom byli ochotní pro Ježíše zemřít. Je tu však mnohem aktuálnější otázka: Jsme ochotní pro Ježíše žít? Jsme ochotní odevzdat mu svůj život, být jeho svědky, nestydět se za něj? Pokud ano, pak se rozhodneme správně, i když budeme muset volit mezi věrností Bohu a smrtí...

Slovenské titulky

Za plotem

Pavel Vaněk - Ze smrti do života

Životní příběh bývalého člena Cizinecké legie, účastníka války v Zálivu a dalších bojových akcí. Muže, který dělal vymahače dluhů, byl zapojen do podvodů kolem lihu a LTO, do pašování kradených aut a drog. Příběh muže, nad kterým albánská mafie vynesla ortel smrti, muže, který probodl srdce policistovi.

Více...

Salman Hasan

Salman Hasan - Příběh bývalého muslima

Zajímá se Ježíš Kristus o muslimy? Miluje je? Jakým způsobem se je snaží oslovit? Co všechno je pro ně ochotný udělat? Jak se změní život muslima, když se setká s živým Bohem, který jej uzdraví z nevyléčitelné nemoci? Jak na jeho konverzi ke křesťanství reaguje jeho okolí? Jaký je rozdíl mezi křesťanstvím a islámem?

Více...

Křižáci útočí

Buďte nepohnutelní!

Kde máme brát sílu a odvahu, abychom dokázali nepohnutelně stát na Boží straně? Co nám může pomoci, abychom zůstali pevní ve víře, i když na nás útočí nepřítel? Věříme Božím zaslíbením? Věříme tomu, že boj je jeho záležitostí a že ve spojení s ním je naše vítězství jisté? Jsme rozhodnutí zůstat věrní Bohu, i kdyby nás to mělo stát život?

Více...

Nahoru