NeuveritelnaOdhaleni.cz
New York Times - U.S. Attacked

21. Nový světový řád

Co se skrývá pod pojmem "nový světový řád"? Co má být jeho skutečným smyslem? Jaký má mít vliv na životy lidí? Kdo má největší zájem a nejlepší prostředky na jeho prosazení? Které významné světové události mají napomoci jeho nastolení? Existuje spojitost s útokem na Světové obchodní centrum z 11. září 2001?

9/11: A Conspiracy Theory

9/11: A Conspiracy Theory

Slyšeli jste o konspiračních teoriích týkajících se událostí z 11. září 2001? Proč je někteří lidé berou tak vážně, když je oficiální verze zcela neprůstřelná a naprosto důvěryhodná? Nechcete se k těm bláznům přece přidat a zbytečně se šťourat v detailech? Nechcete přece klást nevhodné otázky? Vždyť v nevědomosti je síla... :-)

Více...

BBC vidí do budoucnosti

BBC věděla o pádu WTC 7 více než 20 minut předem

Dokáže televizní stanice BBC vidět do budoucnosti? Má prorocké nadání? S jakým předstihem dokáže informovat o událostech, které se ještě nestaly a nic nenasvědčuje tomu, že by se stát mohly? Odkud získává své informace? Krátký záznam zpravodajství BBC z 11. září 2001 (anglicky).

Více...

Setkání papeže Františka s Šimonem Peresem

Peres k papeži: Založme Organizaci spojených náboženství

Může být návrh bývalého izraelského prezidenta dalším krokem k naplnění biblických proroctví o celosvětovém nábožensko-politickém systému, který má vládnout nad obyvateli Země v době konce? Který z náboženských vůdců by měl podle Šimona Perese stát v čele této organizace? Kterou autoritu by přijala různá světová náboženství?

Více...

Nahoru