NeuveritelnaOdhaleni.cz
Setkání papeže Františka a Šimona Perese

Peres k papeži: Založme Organizaci spojených náboženství

Může být návrh bývalého izraelského prezidenta dalším krokem k naplnění biblických proroctví o celosvětovém nábožensko-politickém systému, který má vládnout nad obyvateli Země v době konce? Který z náboženských vůdců by měl podle Šimona Perese stát v čele této organizace? Kterou autoritu by přijala různá světová náboženství?

Peres k papeži: Založme Organizaci spojených náboženství

Vatikán (Catholic online) - Bývalý izraelský prezident Šimon Peres při své návštěvě Vatikánu navrhl papeži Františkovi založení organizace, která by po vzoru Organizace spojených národů (OSN) sdružovala světová náboženství a působila proti náboženskému extremismu ve světě.

Šimon Peres uvedl, že papež František je rozhodně mocnějším zastáncem světového míru než OSN. Podle Perese OSN a její mírové jednotky „nemají sílu ani efektivitu kterékoliv z papežových homilií, které jen na Svatopetrské náměstí dokážou přivést půl milionu lidí.“

„Takže vzhledem k tomu, že Spojené národy jsou na konci své cesty, to, co potřebujeme, je Organizace spojených náboženství, což by byl nejlepší způsob, jak vystoupit proti teroristům, kteří zabíjejí ve jménu své víry,“ uvedl Peres.

Dodal ještě, že „to, co potřebujeme, je nezpochybnitelná morální autorita, která nahlas řekne: Ne. Bůh to nechce a nedovolí to.“

91 letý Šimon Peres řekl, že chce založit mezinárodní organizaci reprezentující hlavní světová náboženství jako morální sílu schopnou zasáhnout v konfliktech. Podle Perese je papež František nejlepší osobou, která by měla být hlavou této světové organizace. Zdůvodnil to tím, že „snad poprvé v historii je Svatý Otec vůdcem, který je respektovaný nejen velkým množstvím lidí, ale také různými náboženstvími a jejich představiteli.“

Papežův mluvčí jezuita Federico Lombardi potvrdil, že František Peresův návrh při jejich 45 minutovém setkání pozorně a se zájmem vyslechl. Papež prý bývalému izraelskému prezidentovi neslíbil osobní účast na projektu, ale pověří příslušné kongregace, aby vývoj Peresova plánu pečlivě sledovaly.

Zdroj: Novinky.cz, 4.9.2014; Amazing Discoveries, 14.9.2014

komentář: Nezdá se vám zvláštní, že bývalý nejvyšší představitel Izraele nazývá papeže “Svatým Otcem“ a navrhuje mu, aby se stal hlavou celosvětové organizace spojených náboženství, která bude nezpochybnitelnou morální autoritou, říkající nahlas, co Bůh chce a co Bůh nedovolí? Nepřekvapují vás poklony tohoto představitele židovského národa vůči hlavě Katolické církve, když poukazuje na sílu papežových slov a jeho vliv na zástupy lidí různých ras, kmenů, jazyků, národů a náboženství? Opravdu může papež František dokázat sjednotit hlavní světová náboženství a být jejich hlavou?

Podle biblických proroctví má brzy nastat čas, kdy se ujme moci nábožensko-politická mocnost, která bude svádět celý svět a za kterou celý svět v obdivu půjde. Má povstat mocnost, která bude mít dostatečnou autoritu na to, aby si poslušnost dokázala vynutit i silou. Může být Peresův návrh dalším krokem k naplnění biblického proroctví?

Papež František vyzývá k jednotě

Je papežova výzva k jednotě naplněním proroctví?

Může být poselství papeže Františka k vůdcům charismatických církví v USA důležitým krokem k naplnění proroctví? Čím se tato jeho výzva liší od těch, kterými Katolická církev v minulosti apelovala na "odloučené protestantské bratry", aby se vrátili do lůna "matky církví"? Skutečně je protest proti nebiblickému učení Vatikánu u konce?

Více...

Bush a Benedikt XVI.

WikiLeaks: Vatikán je klíčovým hráčem světové scény

Zajímá se největší světová velmoc o Vatikán? Berou Spojené státy malinký státeček uprostřed Říma vážně? Je pro ně papež rovnocenným partnerem? Co se můžeme o vstazích mezi USA a Vatikánem dozvědět z dokumentů zveřejněných na stránkách WikiLeaks?

Více...

Dravé šelmy

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 1. část

Dravé šelmy ze Zjevení 13 jsou prorockými obrazy mocností, které mají vládnout světu v době konce. Koho představuje první z těchto šelem? Máme dostatek indicií, abychom odhalili její totožnost? Ovlivňuje tato mocnost chod světa už v našich dnech? Proč nás Bible tak důrazně varuje, abychom tuto šelmu neuctívali?

Více...

Nahoru