NeuveritelnaOdhaleni.cz
George W. Bush a Benedikt XVI.

WikiLeaks: Vatikán je klíčovým hráčem světové scény

Zajímá se největší světová velmoc o Vatikán? Berou Spojené státy malinký státeček uprostřed Říma vážně? Je pro ně papež rovnocenným partnerem? Co se můžeme o vstazích mezi USA a Vatikánem dozvědět z dokumentů zveřejněných na stránkách WikiLeaks?

WikiLeaks: Vatikán je klíčovým hráčem světové scény

Vanikán (CNS) – Pokud by měl být učiněn jediný jasný závěr, který může být získán z dokumentů, které zveřejnily stránky WikiLeaks ve spojitosti s Vatikánem, pak tento závěr je, že Spojené státy berou Vatikán a jeho diplomatické aktivity velmi vážně.

V minulých letech posílali úředníci velvyslanectví USA při Svatém stolci do Washingtonu zprávu za zprávou s hlášeními o dopadu papežových cest, prohlášení a dokumentů, o zákulisních snahách Vatikánu o odvrácení konfliktů, o napětí mezi církví a státem v Latinské Americe, o vývoji katolického učení o bioetice a dokonce i o mezinárodních dopadech ekumenických vztahů.

Při čtení těchto zpráv je těžké si představit, že před rokem 1984 neměly Spojené státy diplomatické vztahy s Vatikánem. Dnes má americké velvyslanectví pět diplomatů 14 členů pomocného personálu a je považováno za jednu z nejvytíženějších delegací, které jsou ve Vatikánu akreditovány.

Pokud se někdo stále podivuje nad tím, proč je nejmenšímu státu světa věnováno tolik pozornosti, odpověď dává zpráva americké ambasády z roku 2009, která byla připravena pro prezidenta Baracka Obamu před jeho prvním setkáním s papežem Benediktem:

„Vatikán je druhý, hned za Spojenými státy, v počtu zemí, s nimiž má navázány diplomatické vztahy (188, respektive 177) a katoličtí kněží, jeptišky a laici jsou v každé zemi na této planetě. Výsledkem je, že Svatý stolec má zájem a je dobře informován o vývoji na celém světě.“

Od té doby, co byla napsána tato zpráva, zřídil Vatikán plné diplomatické vztahy s Ruskem a dostal se tak na celkový počet 178 zemí. Zůstává tak pouhých asi 16 zemí, které diplomatické vztahy s Vatikánem nemají. Mezi ně patří takové země jako Čína, Saudská Arábie a Afghánistán. Vatikán má také své delegace u téměř 20 mezinárodních institucí, včetně Organizace spojených národů.

Dokumenty, které byly zveřejněny na stránkách WikiLeaks, popisují vatikánské diplomaty jako dobře informované a jako vlivné zákulisní lobbisty. Úžasné je, že Vatikán toho všeho dosahuje s relativně malým diplomatickým sborem – několik set biskupů a kněží, kteří byli pečlivě vybráni a trénováni na málo známé diplomatické akademii v centru Říma.

Tato akademie má pouze asi 30 kněží-studentů, kteří tráví léta studiem papežské diplomacie, diplomatického stylu a mezinárodního práva. Když tuto akademii absolvují, předpokládá se, že budou mluvit plynule čtyřmi jazyky.

Většina absolventů pokračuje ve službě na nižších pozicích ve vatikánské nunciatuře nebo ambasádě a po několika letech jsou převedeni na nové posty. Někteří z nich mohou být převedeni zpět do "Druhé sekce" vatikánského Státního sekretariátu, což je jistý druh mezinárodního nervového centra, kde je asi 35 prelátů, kteří mají přehled o celém světě.

V Římě Vatikán komunikuje s americkými diplomaty také prostřednictvím různých agentur Římské kurie, ve zvláštních pontifikálních radách, které se zabývají otázkami justice (spravedlnosti), míru, migrace, zdravotní péče, humanitární pomoci a rodiny. Zaměstnanci amerického velvyslanectví vyhledávají odborníky, kteří pracují v těchto radách, aby od nich získali informace o postoji Vatikánu a ( jak si teď každý může detailně přečíst) všechny tyto zprávy posílají na ministerstvo zahraničí USA.

Vatikánští úředníci samozřejmě také se zájmem čtou dokumenty uveřejněné prostřednictvím WikiLeaks. Vypadá to, že až dosud nejsou jejich obsahem překvapeni. Zdá se, že většina úsilí americké ambasády směřuje k rozšíření spolupráce mezi USA a Vatikánem, což nikdy nebylo tajemstvím. Kabelogramy ukazují, že Vatikán je v některých otázkách otevřený, jako je například obchodování s lidmi, ale je zřejmá jeho opatrnost, aby nebyl příliš úzce spojován s politikou a iniciativami největší světové supervelmoci.

Zprávy zveřejněné prostřednictvím WikiLeaks často odhalují, jak velmi se američtí diplomaté snaží porozumět Vatikánu, protože jednají s institucí, která je zároveň suverénním státem a zároveň centrem celosvětového náboženství. Jeden "důvěrný" kabelogram to vyjádřil zcela jednoduše: „Vatikán usiluje o to, aby své náboženské přesvědčení (věrouku) a humanitární důrazy přenesl do konkrétní politiky.“

Zdroj: Catholic News Service, 23.12.2010

komentář: Nemůžu říct, že by mě tato zpráva překvapila. Pouze potvrzuje to, na co ukazují biblická proroctví týkající se doby konce. Spolupráce mezi Vatikánem a USA se prohlubuje, což podle Bible vyústí v události, o kterých můžeme číst například ve Zjevení 13. Žel ani Vatikán, ani USA v nich nebudou hrát kladnou roli. Tyto mocnosti sice budou klíčovými hráči v posledních dnech tohoto světa, ale postaví se na špatnou stranu. A podle proroctví použijí všemožné nátlakové metody, aby na tuto špatnou stranu stáhly co nejvíce lidí…

Dravé šelmy

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 1. část

Dravé šelmy ze Zjevení 13 jsou prorockými obrazy mocností, které mají vládnout světu v době konce. Koho představuje první z těchto šelem? Máme dostatek indicií, abychom odhalili její totožnost? Ovlivňuje tato mocnost chod světa už v našich dnech? Proč nás Bible tak důrazně varuje, abychom tuto šelmu neuctívali?

Více...

Bizon

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 2. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy? Proč má být uctívání šelmy z moře a její sochy tak tvrdě vynucováno? Co nás podle Zjevení 13 čeká v blízké budoucnosti?

Více...

Socha Jana Pavla II.

Retuňk proti Antikristu a svodům jeho - J. A. Komenský

Koho označil Jan Amos Komenský za antikrista? Je náhoda, že v této otázce dospěl ke stejnému závěru jako Luther, Hus a další reformátoři v různých dobách? Před kterými antikristovými svody obzvlášť varoval? Která jeho falešná učení odhalil? Jak rozpoznal pravdu od lži? Co všechno se můžeme naučit od "učitele národů"?

Více...

Nahoru