NeuveritelnaOdhaleni.cz
Papež František vyzývá k jednotě

Je papežova výzva k jednotě naplněním proroctví?

Může být poselství papeže Františka k vůdcům charismatických církví v USA důležitým krokem k naplnění proroctví? Čím se tato jeho výzva liší od těch, kterými Katolická církev v minulosti apelovala na "odloučené protestantské bratry", aby se vrátili do lůna "matky církví"? Skutečně je protest proti nebiblickému učení Vatikánu u konce?

Je papežova výzva k jednotě naplněním proroctví?

V lednu 2014 proběhla v USA konference, na které bylo přítomno 300 vůdců charismatických církví. Vyslechli výzvu anglikánského biskupa Tonyho Palmera k jednotě všech křesťanů, přesněji řečeno k návratu do lůna Katolické církve. Tato jeho výzva byla podpořena osobním poselstvím papeže Františka k těmto charismatickým vůdcům. Může jít o důležitý krok k naplnění proroctví a k ustanovení jednotné celosvětové křesťanské církve?

Zkrácený záznam s komentářem Douga Batchelora (české titulky):

Není to samozřejmě poprvé, co se Katolická církev obrací na "odloučené protestantské bratry" s výzvou, aby se vrátili do jejího lůna. To, co dělá tuto výzvu zvláštní, je způsob, kterým byla učiněna. Papežové vždy podobným výzvám dávali prostor ve svých listech nebo je letmo zmínili v oficiálních proslovech. Papež František však použil neformální osobní poselství, kterými překvapil a zasáhl 300 vůdců charismatických církví. Tito vůdcové na jeho výzvu slyšeli a podle jejich reakce se zdá, že ji přijali.

Může být František prvním papežem, který má schopnost sjednotit katolický a protestantský svět? Časopis TIME ho zvolil osobností roku 2013. Jako první papež v historii dostal pozvání, aby promluvil před Kongresem USA. Předseda sněmovny reprezentantů John Boehner, který papeže pozval, zdůraznil, že pastorační styl papeže Františka a jeho pokora jsou inspirací pro miliony Američanů. A rozhodně neoslovuje pouze Američany. Dokáže papež František sjednotit křesťany? Naplní se proroctví o tom, že "celá země půjde v obdivu za tou šelmou", která "byla smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila"? (Zj 13)

Bazilika sv. Petra - noc

Jediná pravá církev?

Je skutečně Římskokatolická církev jedinou pravou církví? Co podle katolické Kongregace pro nauku víry chybí ostatním církvím k dokonalosti? Opravdu je podřízení se papeži jako hlavě jedním ze základních poznávacích znaků pravé církve? Nemá být hlavou církve někdo úplně jiný?

Více...

Dravé šelmy

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 1. část

Dravé šelmy ze Zjevení 13 jsou prorockými obrazy mocností, které mají vládnout světu v době konce. Koho představuje první z těchto šelem? Máme dostatek indicií, abychom odhalili její totožnost? Ovlivňuje tato mocnost chod světa už v našich dnech? Proč nás Bible tak důrazně varuje, abychom tuto šelmu neuctívali?

Více...

Bizon

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 2. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy? Proč má být uctívání šelmy z moře a její sochy tak tvrdě vynucováno? Co nás podle Zjevení 13 čeká v blízké budoucnosti?

Více...

Nahoru