NeuveritelnaOdhaleni.cz
Roucho spravedlnosti

8. Nabídka věčného života

Proč existuje smrt? Můžeme ji porazit a získat nesmrtelnost? Pokud ano, za jakých podmínek? Jak si můžeme věčný život zajistit? Záleží na majetku, na společenském postavení nebo na množství dobrých skutků? Nebo je to o známostech? Je možné, že někdo zaplatil obrovskou cenu, aby nám mohl nabídnout věčný život zdarma?

Kladívko

9. Boží soud

Je Boží soud reálná událost, která se týká všech lidí? Pokud ano, co to pro nás znamená? Kdy se před Boží soud postavíme? Jak na něm můžeme obstát? Na čem záleží, zda budeme ospravedlněni nebo odsouzeni? Na našem členství v církvi? Na tom, jestli naše dobré skutky převáží ty zlé? Nebo na našem vztahu k Soudci?

Více...

Modlící se muž

Co mám dělat, abych získal věčný život? – J. Dymáček

Otázka, kterou Ježíši Kristu položil bohatý mládenec před téměř 2000 lety, zůstává jistě aktuální i dnes. Můžeme nějakým způsobem získat věčný život? Nebo do něj můžeme pouze vejít? Co pro to musíme udělat? Co říká Ježíš o správném uspořádání životních hodnot? Co to znamená „následovat“ Ježíše Krista? Jak se to dělá?

Více...

Dobrometr

Dobrometr (The Good-O-Meter)

Jak dobří musíme být, abychom se dostali do nebe? Stačí, když vykonáme více dobrých skutků než špatných? Stačí, že jsme členy určité církve, že naši rodiče jsou věřící? Je možné si spasení zasloužit? Nebo snad koupit? Jaká je jediná podmínka pro pro získání věčného života? Jak těžké je ji splnit?

Více...

Nahoru