NeuveritelnaOdhaleni.cz
Kostel Marie Sněžné

11. Tajemství tajných společností

Skutečně existují tajné společnosti, které významným způsobem ovlivňují chod naší planety? Které skupiny mezi ně patří? Co se můžeme dozvědět z jejich rituálů a symbolů? Liší se učení těchto společností v závislosti na stupni zasvěcení jejich členů? Jakých cílů chtějí dosáhnout? Kdo za nimi ve skutečnosti stojí?

Hidden Agendas

12. Skrytá agenda

Jakou filozofii zastávají tajné společnosti, které se snaží řídit chod našeho světa? Můžeme nějakým způsobem nahlédnout do jejich skrytých plánů? O co přesně jim jde? Do jakých záležitostí strkají své prsty svobodní zednáři? Co všechno se snaží ovlivnit? Podaří se jim jejich nekalé plány naplnit? Mohou uspět?

Více...

Evropa v plamenech

15. Revoluce, tyrani a války

Kdo podporuje a financuje diktátory? Kdo jim pomáhá získat moc? Z jakých zdrojů jsou financovány revoluce a války? Kdo se pomocí zákulisních praktik snaží manipulovat světové události, aby napomohl nastolení nového řádu? U koho se sbíhají všechny nitky? Proč zůstává ve skrytu? Čeho chce tím vším dosáhnout?

Více...

New York Times - U.S. Attacked

21. Nový světový řád

Co se skrývá pod pojmem "nový světový řád"? Co má být jeho skutečným smyslem? Jaký má mít vliv na životy lidí? Kdo má největší zájem a nejlepší prostředky na jeho prosazení? Které významné světové události mají napomoci jeho nastolení? Existuje spojitost s útokem na Světové obchodní centrum z 11. září 2001?

Více...

Nahoru