NeuveritelnaOdhaleni.cz
Sodoma obrácená v popel

Odhalování Božího pokladu: Sodoma a Gomora

Existovala skutečně Sodoma a Gomora? Opravdu mohla být tato starověká města pro svou nepravost zničena ohněm a sírou padající z nebe, tedy tak, jak to popisuje Bible? Máme k dispozici nějaké archeologické důkazy, které by tuto biblickou zprávu podpořily? Do jaké míry můžeme věřit pravdivosti Písma?

Revealing God's Treasure - Sodom & Gomorrah

České titulky

Zdroj: ArkDiscovery.com

The Destruction Of Sodom And Gomorrah - John Martin

Zničení Sodomy a Gomory (Genesis 18-19)

Jak Bůh reagoval na Abrahamovu přímluvu za obyvatele Sodomy? S jakým přivítáním se v tomto městě setkali andělé poslaní od Hospodina? Proč byla Sodoma a Gomora zničena? Proč Bůh na tato města seslal oheň z nebe? Jaký k tomu měl důvod? Měli jejich obyvatelé nějakou šanci na záchranu? Přežil někdo?

Více...

Noemova archa nalezena?

Odhalování Božího pokladu: Noemova archa

Byla v pohoří Ararat nalezena Noemova archa nebo se jedná pouze o zvláštní geologický útvar, který vznikl přirozenou cestou a nemá s Noemovým plavidlem nic společného? Jakými důkazy je pravost tohoto objevu podepřena? Jedná se skutečně o zbytky korábu, který sloužil před několika tisíci lety jako prostředek záchrany před celosvětovou potopou?

Více...

Důkazy pro vyjití Izraele z Egypta

Exodus odhalený

Je biblický záznam o vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví pravdivý? Pokud Bůh ve prospěch Izraele tak mocně zasáhl, proč o tom nesvědčí více archeologických nálezů? Může být nedostatek stop po exodu způsoben tím, že byly hledány na špatném místě? Existují archeologické důkazy svědčící o tom, že k exodu skutečně došlo?

Více...

Nahoru