NeuveritelnaOdhaleni.cz
Prorok

Hledání pravdy 9 - Duch proroctví

Existují přesvědčivé důkazy pro pravdivost a spolehlivost Bible? Odkud bibličtí proroci věděli, co se stane v budoucnosti? Bylo předpovídání budoucích událostí hlavním úkolem proroků? Může se prorocký dar vyskytovat i v současnosti? Podle jakých měřítek můžeme poznat pravé proroky od falešných?

In Search Of The Truth - The Spirit of Prophecy

Český dabing

Zdravá strava

Hledání pravdy 10 - Voda v nádrži

Když si pořídím nové auto, měl bych se zajímat, na jaký druh paliva jezdí? Záleží na tom, co mu natankuji do nádrže, nebo je to úplně jedno? Měl bych se zajímat, co k této otázce říká výrobce vozu? Záleží na tom, co jíme a co pijeme? Neměli bychom vzít v úvahu rady našeho Stvořitele, který nejlépe ví, co nám prospívá a co škodí?

Více...

Prorok píše

21. Prorocké poslání dnes

Promlouval Bůh ke svému lidu prostřednictvím proroků jen v biblických dobách? Jak je to s darem proroctví v současnosti? Posílá Bůh své proroky i dnes? Jaké poselství přinášejí? Na základě čeho můžeme poznat pravého proroka od falešného? Byla Ellen Whiteová pravým Božím prorokem?

Více...

The Great Controversy

Velký spor věků - Ellen Gould Whiteová

Zajímá vás historie sporu mezi pravdou a lží od zničení Jeruzaléma v roce 70 až po události doby konce? Zajímáte se o dějiny Božího lidu plné těžkostí ale i Božích přiznání, o pronikání falešného učení do církve, o boj mezi dobrem a zlem? Zajímá vás biblická vize budoucích událostí? Pak je tato kniha určena právě pro vás.

Více...

Nahoru