NeuveritelnaOdhaleni.cz
Svatyně

Hledání pravdy 6 – S Bohem pod stanem

Co učil Bůh svůj vyvolený národ otroků pod horou Sinaj? Čeho měla být symbolem svatyně, její služby a obětní systém? Co měl představovat Den smíření? Bylo toto zřízení určeno pouze pro Izraelce nebo má co říci i nám? Můžeme plně pochopit plán spasení, pokud nebudeme rozumět symbolům spojeným se svatyní?

In Search Of The Truth - Camping With God

Český dabing

Sluneční hodiny

Hledání pravdy 7 – Poslední soud

Jsou biblické texty o „posledním soudu“ jen báchorkami nebo k němu opravdu dojde? Týká se tato událost všech lidí? Můžeme se z Bible dozvědět, kdy nastane hodina soudu? Nebo již nastala? Ve které fázi soudního procesu se právě nacházíme? Musíme se při pomyšlení na poslední soud třást strachy? Jak můžeme obstát?

Více...

Biblická GPS navigace

Šablona: Poslední film země (Ivor Myers)

Odhalte úžasnou "šablonu", kterou Bůh dal svému lidu, aby mohli rozpoznat plán spasení v jeho úplnosti a dokonalosti a nebyli svedeni falešným učením. Biblický koncentrát zahrnující proroctví o 70 týdnech, 1260 a 2300 dnech, učení o svatyni, plán spasení, satanův útok na Boží "GPS" a její obnovu během reformace.

Více...

The Great Controversy

Velký spor věků - 23. Co je to svatyně?

Zajímá vás historie sporu mezi pravdou a lží od zničení Jeruzaléma v roce 70 až po události doby konce? Zajímáte se o dějiny Božího lidu plné těžkostí ale i Božích přiznání, o pronikání falešného učení do církve, o boj mezi dobrem a zlem? Zajímá vás biblická vize budoucích událostí? Pak je tato kniha určena právě pro vás.

Více...

Nahoru