NeuveritelnaOdhaleni.cz
Sluneční hodiny

Hledání pravdy 7 – Poslední soud

Jsou biblické texty o „posledním soudu“ jen báchorkami nebo k němu opravdu dojde? Týká se tato událost všech lidí? Můžeme se z Bible dozvědět, kdy nastane hodina soudu? Nebo již nastala? Ve které fázi soudního procesu se právě nacházíme? Musíme se při pomyšlení na poslední soud třást strachy? Jak můžeme obstát?

In Search Of The Truth - A Date With the Judge

Český dabing

Středověká představa o pekle

Hledání pravdy 8 - Dobré zprávy o pekle

Jaká je pravda o pekle? Jak ji můžeme odlišit od omylů a bludů, které se o konečném osudu bezbožných tradují? Kolik duší v současnosti trpí v pekle? Byli už hříšníci vhozeni do ohnivého jezera? Budou tam po celou věčnost nelidsky mučeni ďáblem a jeho démony? Opravdu můžeme v Bibli najít nějaké dobré zprávy o pekle?

Více...

Kladívko

9. Boží soud

Je Boží soud reálná událost, která se týká všech lidí? Pokud ano, co to pro nás znamená? Kdy se před Boží soud postavíme? Jak na něm můžeme obstát? Na čem záleží, zda budeme ospravedlněni nebo odsouzeni? Na našem členství v církvi? Na tom, jestli naše dobré skutky převáží ty zlé? Nebo na našem vztahu k Soudci?

Více...

Dobrometr

Dobrometr (The Good-O-Meter)

Jak dobří musíme být, abychom se dostali do nebe? Stačí, když vykonáme více dobrých skutků než špatných? Stačí, že jsme členy určité církve, že naši rodiče jsou věřící? Je možné si spasení zasloužit? Nebo snad koupit? Jaká je jediná podmínka pro pro získání věčného života? Jak těžké je ji splnit?

Více...

Nahoru