NeuveritelnaOdhaleni.cz
The Blueprint

Šablona: Poslední film země (Ivor Myers)

Odhalte úžasnou "šablonu", kterou Bůh dal svému lidu, aby mohli rozpoznat plán spasení v jeho úplnosti a dokonalosti a nebyli svedeni falešným učením. Biblický koncentrát zahrnující proroctví o 70 týdnech, 1260 a 2300 dnech, učení o svatyni, plán spasení, satanův útok na Boží "GPS" a její obnovu během reformace.

Velice zajímavá přednáška Ivora Myerse odhalující úžasnou "šablonu", kterou Bůh dal svému lidu, aby mohli rozpoznat pravý plán spasení v jeho úplnosti a dokonalosti a nebyli svedeni ze správné cesty falešným učením. Biblický koncentrát zahrnující proroctví o 70 týdnech, 1260 a 2300 dnech, učení o svatyni, plán spasení, satanův útok na Boží "GPS" a její obnovu během reformace.

Upozornění: Klíčem pro pochopení této přednášky jsou určité znalosti biblických pravd, proroctví a souvislostí, které kazatel Ivor Myers u svých posluchačů (mluví k adventistům sedmého dne) předpokládá a proto je nerozvádí a nevykládá. Níže uvádím odkazy, které by mohly v porozumění některých z těchto oblastí pomoci.

Ivor Myers - The Blueprint: Earth's Final Movie, ASI, Sacramento 2011

České titulky

Text této přednášky ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Videozáznam delší verze této přednášky s více podrobnostmi a biblickými texty je dostupný zde: The Blueprint by Pastor Ivor Myers (anglicky)

70 týdnů - výklad

70 týdnů - zakázaná pravda? (Daniel 9)

Jsou v Bibli proroctví, která bychom raději neměli studovat? Může být nebezpečné snažit se porozumět významu mesiánských proroctví? Existuje pádný biblický důkaz, že Ježíš Kristus je zaslíbeným Mesiášem? Je možné, aby byl rok začátku Mesiášova působení a rok jeho smrti předpovězen s předstihem stovek let?

Více...

Malý roh

Malý roh - maska antikrista stržena (Daniel 7)

Malý roh ze 7. a 8. kapitoly starozákonní knihy Daniel je prorockým obrazem představujícím antikrista. Kdo je tímto antikristem? Můžeme prokazatelně odhalit jeho totožnost? Na základě čeho? O jakou světovou mocnost se jedná? Ve které době působí? Čím se vyznačuje její jednání?

Více...

Kostel

Proč existuje tolik církví?

Proč existuje tolik křesťanských církví? Jaký je mezi nimi rozdíl? Na čem zakládají svá učení? Drží se Bible a jejích pravd? Slouží všechny stejnému Bohu? Je možné zajistit si spasení díky církevní příslušnosti? Je vůbec důležité patřit k církvi? A jak je možné poznat, která z nich je ta pravá?

Více...

Nahoru