NeuveritelnaOdhaleni.cz
Ježíšův návrat

Hledání pravdy 4 – Vstupenka do nebe

Jak se můžeme stát občany Nového Jeruzaléma, úžasného města, které pro nás chystá náš nebeský Otec? Jak můžeme získat vstupenku do nebe? Lze si nějak věčný život zasloužit, nebo je nám nabízen zdarma jako dar? Je to o nás, o našem úsilí a o našich kvalitách, nebo o milujícím Bohu, který za naši záchranu zaplatil obrovskou cenu? Jaké jsou podmínky pro naše spasení?

In Search Of The Truth – The Ticket In

Český dabing

Rakev

Hledání pravdy 5 – Pravda o smrti

Co se děje s člověkem po smrti? Přechází do jiné dimenze bytí nebo přestává existovat? Co mrtví dělají, co cítí, kde se nacházejí? Mohou komunikovat s živými? Co Bible učí o nesmrtelné duši a stavu zemřelých? Proč je smrt v Písmu tak často přirovnávána ke spánku? Je možné, že slovo „smrt“ skutečně znamená smrt?

Více...

Test spravedlnosti

Test spravedlnosti (The Good Test)

Jsi dostatečně dobrým člověkem, aby ses mohl dostat do nebe? Zasloužíš si díky svému slušnému a morálnímu životu věčnou blaženost? Naplňuje tvé jednání nebeská kritéria pro dobro, morálku a spravedlnost? A jaká vlastně tato kritéria jsou? Pohlížíme na svou spravedlnost jinak, než ji vidí Bůh?

Více...

Exploze

Konec světa můžeme přežít

Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Mohou se předpovědi týkající se jeho konce stát realitou? Můžeme si tváří v tvář přicházejícím událostem uchovat naději do budoucnosti? Je možné konec světa přežít? Za jakých podmínek? Pro koho je možnost záchrany otevřená? Co rozhodne o našem přežití či smrti?

Více...

Nahoru