NeuveritelnaOdhaleni.cz
Rakev

Hledání pravdy 5 – Pravda o smrti

Co se děje s člověkem po smrti? Přechází do jiné dimenze bytí nebo přestává existovat? Co mrtví dělají, co cítí, kde se nacházejí? Mohou komunikovat s živými? Co Bible učí o nesmrtelné duši a stavu zemřelých? Proč je smrt v Písmu tak často přirovnávána ke spánku? Je možné, že slovo „smrt“ skutečně znamená smrt?

In Search Of The Truth – Crossing Over

Český dabing

Svatyně na poušti

Hledání pravdy 6 – S Bohem pod stanem

Co učil Bůh svůj vyvolený národ otroků pod horou Sinaj? Čeho měla být symbolem svatyně, její služby a obětní systém? Co měl představovat Den smíření? Bylo toto zřízení určeno pouze pro Izraelce nebo má co říci i nám? Můžeme plně pochopit plán spasení, pokud nebudeme rozumět symbolům spojeným se svatyní?

Více...

Beyond the Grave

Pravda o smrti

Co se děje s člověkem po smrti? Je to začátek nového života v jiné dimenzi nebo naprostý konec? Odchází po smrti lidská duše do nebe, do pekla nebo do očistce? Nebo se snad člověk narodí znovu, převtělený do živočišného druhu, který si zasloužil podle své karmy? Která ze soupeřících teorií má pravdu? Co na to Bible? Jaká je pravda o smrti?

Více...

Lebka

Smrt... Co bude potom?

Znamená smrt definitivní konec? Nebo je to jen přechod do jiné dimenze bytí? Je lidská duše nesmrtelná? Odchází ihned po smrti do nebe nebo do pekla? Nebo snad funguje koloběh znovuzrození - reinkarnace? Je možné komunikovat se zemřelými? Může člověk zemřít dvakrát? Co říká o stavu mrtvých Bible?

Více...

Nahoru