NeuveritelnaOdhaleni.cz
Nový Jeruzalém

Hledání pravdy 3 – Náš budoucí domov

Je nebe pouhým výplodem fantazie, nebo je to skutečné místo? Co se o něm můžeme dozvědět z Bible? Jaké to bude v nebi a jaké na nové zemi, kterou Bůh zaslíbil svým věrným? V čem se bude nová země lišit od té staré? Co tam bude a s čím se tam naopak nesetkáme? Jak bude vypadat život spasených?

In Search Of The Truth – Our Final Home - Heaven

Český dabing

Ježíšův návrat

Hledání pravdy 4 – Vstupenka do nebe

Jak se můžeme stát občany Nového Jeruzaléma, úžasného města, které pro nás chystá náš nebeský Otec? Jak můžeme získat vstupenku do nebe? Lze si nějak věčný život zasloužit vlastním úsilím, nebo je nám nabízen zdarma milujícím Bohem, který za naši záchranu zaplatil obrovskou cenu? Jaká je cesta ke spasení?

Více...

Mléčná dráha

Nebudu se v nebi nudit?

Co je v Bibli napsáno o Božím soudu? Co se můžeme z Písma dozvědět o prvním a druhém vzkříšení a o rozdílu mezi nimi? Co čeká následovníky Ježíše Krista a co ty, kteří se proti Bohu vzbouřili? Jaké informace nám Bible poskytuje o věčném životě a o jeho náplni? Jaké to bude v Božím království? Nebude tam nuda?

Více...

Exploze

Konec světa můžeme přežít

Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Mohou se předpovědi týkající se jeho konce stát realitou? Můžeme si tváří v tvář přicházejícím událostem uchovat naději do budoucnosti? Je možné konec světa přežít? Za jakých podmínek? Pro koho je možnost záchrany otevřená? Co rozhodne o našem přežití či smrti?

Více...

Nahoru