NeuveritelnaOdhaleni.cz
Nohy z hlíny

Hledání pravdy 2 – Poselství v láhvi

Může být poselství Bible pravdivé? Může skutečně pocházet od Boha? Jak přesná jsou biblická proroctví? Co se z nich můžeme dozvědět o naší budoucnosti? Jak víme, že se text Bible, který máme k dispozici dnes, neliší od originálních textů? Je Bible skutečně důvěryhodná? Můžeme v ní najít zajímavá vědecká fakta? Má nějaké důležité poselství pro lidi žijící ve 21. století?

In Search Of The Truth - Message in a Bottle

Český dabing

Nový Jeruzalém

Hledání pravdy 3 - Náš budoucí domov

Je nebe pouhým výplodem fantazie, nebo je to skutečné místo? Co se o něm můžeme dozvědět z Bible? Jaké to bude v nebi a jaké na nové zemi, kterou Bůh zaslíbil svým věrným? V čem se bude nová země lišit od té staré? Co tam bude a s čím se tam naopak nesetkáme? Jak bude vypadat život spasených?

Více...

Socha (Daniel 2)

Sen babylónského krále (Daniel 2)

Je možné nahlédnout do budoucnosti? Kdo tuto schopnost má? Je 2600 let starý sen babylónského krále a jeho naplnění důkazem existence Boha, který řídí dějiny? Je důkazem spolehlivosti Bible? Jak se naplnilo to, co bylo předpovězeno? Zbývá ještě něco, co se má vyplnit? Co nás čeká v blízké budoucnosti?

Více...

Oko

Můžeme nahlédnout do budoucnosti?

Opravdu se můžeme z Nostradamových nebo ze Sibyliných proroctví něco dozvědět o budoucnosti? Co všechno se můžeme o budoucnosti dozvědět z Bible? Jaké důkazy podporují hodnověrnost biblických předpovědí? Která z proroctví zazamenaných v Bibli se již naplnila a která na své naplnění ještě čekají? Jaká před tebou leží budoucnost?

Více...

Nahoru