NeuveritelnaOdhaleni.cz
Katolická bazilika v Římě

24. Aby všichni byli jedno

Je pozitivním jevem, že jsou v době náboženské tolerance a ekumenismu pohřbívány dávné spory mezi jednotlivými denominacemi, že dlouho odloučené církve sjednocují svou věrouku? Je tento vývoj ve shodě s Písmem? Je v zájmu jednoty obětována pravda? Co je konečným cílem ekumenismu a kdo vede toto hnutí?

Kostel

Proč existuje tolik církví?

Proč existuje tolik křesťanských církví? Jaký je mezi nimi rozdíl? Na čem zakládají svá učení? Drží se Bible a jejích pravd? Slouží všechny stejnému Bohu? Je možné zajistit si spasení díky církevní příslušnosti? Je vůbec důležité patřit k církvi? A jak je možné poznat, která z nich je ta pravá?

Více...

Bazilika sv. Petra - noc

Jediná pravá církev?

Je skutečně Římskokatolická církev jedinou pravou církví? Co podle katolické Kongregace pro nauku víry chybí ostatním církvím k dokonalosti? Opravdu je podřízení se papeži jako hlavě jedním ze základních poznávacích znaků pravé církve? Nemá být hlavou církve někdo úplně jiný?

Více...

Nebiblický křest

Křesťanské církve: "Uznáváme jediný křest"

Jak má vypadat biblický křest? Je jedno, je-li člověk pokřtěn pokropením nebo ponořením? Je možné křest opakovat? Doporučuje Bible křest nemluvňat, nebo musí podle Písma jít o vědomé rozhodnutí se a odevzdání svého srdce Ježíši Kristu?

Více...

Nahoru