NeuveritelnaOdhaleni.cz
Jablko

Jablko sváru: Je evoluce pravdou? - Sylvia Bakerová

Jaká je pravda o vzniku světa a původu života? Je skutečně evoluční teorie vědecky prokázaná nebo existují důkazy podporující pravdivost Bible? Je biblický záznam o celosvětové potopě pouhým mýtem, nebo popisem skutečné události, která dramaticky ovlivnila život na naší planetě? Čemu máme věřit? Co říkají fakta?

Evoluční teorie je jablkem sváru po celá staletí. V dubnu 1861 Charles Darwin napsal, že nemůžeme „prokázat ani nejjednodušší případ, kdy (přírodní výběr) změnil jeden druh v jiný“. Přesto se nepotvrzená vývojová teorie začala brát a vyučovat jako jistý fakt. Ale je skutečně pravdivá? Právě tuto otázku řeší Sylvia Bakerová ve své knize Jablko sváru: Je evoluce pravdou? (Bone of Contention: Is Evolution True?). Jak na střední škole, tak i na Univerzitě v Sussexu, kde získala doktorát biologie, byla Sylvia Bakerová napájena evoluční teorií a přijímala ji jako skutečnost. Tedy až do chvíle, kdy ji pouhý tlak samotných faktů donutil celou tuto otázku přehodnotit. V následujícím pojednání autorka představuje přesvědčivé důkazy, fakta a závěry, které z nich vyplývají. Činí tak velmi svěžím stylem a bez nesrozumitelných vědeckých termínů.

Jablko sváru: Je evoluce pravdou? - Sylvia Bakerová

Se svolením převzato z www.kreacionismus.cz.

Nahoru