NeuveritelnaOdhaleni.cz
Blesk nad Texasem

Rok 2011: Extrémní výkyvy počasí, vysvětlení chybí

Proč v posledních letech dochází k tak dramatickému nárůstu přírodních katastrof co do počtu i síly? Jde jen o náhodu nebo nás tyto jevy mají na něco upozornit či před něčím varovat? Co se to se světem děje? Můžeme se o tom něco dozvědět z biblických proroctví?

Rok 2011: Extrémní výkyvy počasí, vysvětlení chybí

Rok 2011 přinesl nebývalé množství nejrůznějších přírodních katastrof včetně záplav v Thajsku nebo tornád a požárů v USA. Ve Spojených státech ještě nikdy nebylo zaznamenáno současně tolik různých katastrof jako letos. Zda k tomu však přispělo globální oteplování, není jasné, chybí peníze na výzkum, uvádí list New York Times.

„Jsem meteorologem třicet let a nikdy jsem neviděl rok podobný roku 2011 co do počtu ohromujících extrémních jevů,“ uvedl Jeffrey Masters a dodal: „Když se podívám na historické záznamy, které sahají do 19. století, nemohu najít nic srovnatelného."

V USA ročně zaregistrují většinou tak tři nebo čtyři velké přírodní katastrofy, přičemž každá způsobí škody okolo miliardy dolarů. Letos jich však podle Národního oceánografického a atmosférického úřadu NOAA byly desítky a celkem stály daňové poplatníky 50 miliard dolarů. Jihozápad sužovaly požáry i extrémní sucha, jaro přineslo nejvíce velkých tornád, v řadě míst byly zaznamenány velké povodně, když se rozvodnila i Mississippi.

Tvrdé zimy trápily USA na počátku 20. století, extrémní sucha zase v třicátých letech, ale nikdy nebylo tolik různých jevů zaznamenáno najednou.

Zatím však není jasné, co přesně je způsobilo...

Zdroj: Novinky.cz, 25.12.2011

komentář: Proč stále častěji dochází k přírodním katastrofám a proč roste i jejich síla? Někteří lidé si myslí, že je to náhoda, pouhá souhra okolností. Jiní zastávají názor, že katastrof je stále stejně, jen jsme o nich v posledních letech lépe a rychleji informováni. (Tento pohled však naráží na skutečnost, že už několik desítek let, minimálně od 70. let 20. století, má lidstvo k dispozici srovnatelně kvalitní celosvětová data o katastrofických událostech.) Stále větší množství lidí se však zamýšlí nad tím, co se to s naší planetou děje a do jaké míry v tom má prsty člověk.

Jaké přírodní katastrofy přinesl rok 2011? Uvedu několik příkladů (pro zastavení slideshow najeďte myší na obrázek nebo vedle něj):

Mohl bych tu spekulovat o příčinách vzniku těchto událostí, ale podívejme se, co o rostoucím počtu a síle přírodních katastrof říkají biblická proroctví, respektive Ježíš Kristus. Když se Ježíšovi učedníci ptali svého Mistra na znamení konce světa a jeho návratu, dal jim odpověď, ve které mimo varování před duchovními svody (falešnými proroky a mesiáši) zmínil války a konflikty mezi národy, rostoucí hladomor, nemoci, morální stav lidstva a také přírodní katastrofy (viz Mat 24, případně článek Znamení doby - čas se nachýlil...)

Můžete mít námitky vůči vypovídací hodnotě těchto znamení. Války, hlad i nemoci tu přece byly vždycky. Stejně jako zemětřesení a další přírodní katastrofy. Máte pravdu. Podle proroctví je však klíčové, že před koncem světa bude intenzita těchto událostí narůstat podobně, jako se stupňují porodní bolesti před narozením dítěte.

Přírodní katastrofy v letech 1900-2011

Zemětřesení o síle 6 a více za posledních 100 let

"Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí." (Mt 24,8 NBK)

Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. (Řím 8,22)

Podle biblických proroctví je třeba u zmíněných znamení brát v úvahu jejich četnost a intenzitu. Podle Bible svědčí nárůst počtu a síly přírodních katastrof (a dalších znamení) o blížícím se druhém příchodu Ježíše Krista a s tím spojeným koncem tohoto světa. Na základě mnoha již naplněných biblických proroctví si můžeme být jistí, že ke svému naplnění dojde i tato předpověď.

"Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (...) Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží." (Luk 21,28-31)

Jen na našem rozhodnutí záleží, jestli pro nás bude realita Ježíšova návratu dobrou nebo špatnou zprávou. Jen na naší volbě záleží, jestli konec tohoto světa přežijeme.

Jak bychom ho mohli přežít? Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ (J 11,25-26)

Více informací o možné záchraně tváří v tvář konci světa můžete najít např. v kázání Konec světa můžeme přežít, které si můžete také poslechnout nebo stáhnout ve formátu mp3.

Breaking News CNN

Něco je špatně, tvrdí vědec

Co se to s naší planetou děje? Odehrává se před našima očima něco zvláštního nebo je všechno při starém? Jaké mají seismologové vysvětlení pro stále narůstající četnost výskytu silných zemětřesení? Opravdu je něco špatně? Schyluje se k něčemu? Co o tom říkají biblická proroctví?

Více...

Rudý měsíc

Znamení doby – čas se nachýlil...

Proč se stále stupňují přírodní katastrofy? Co nás čeká? K čemu všechny ty hrůzy směřují? Chýlí se dějiny našeho vzbouřeného světa ke svému konci? Jak popsal Ježíš znamení ukazující na blízkost jeho návratu? Naplňují se? Je Kristův návrat otázkou daleké budoucnosti, nebo už „stojí ve dveřích“? Jsme na něj připravení?

Více...

Poslední události

Poslední události podle biblických proroctví

Doug Batchelor se vám v tomto dokumentu pokusí nastínit, jak mají podle biblických proroctví vypadat poslední události před koncem světa. Je možné pohlížet do budoucnosti s nadějí? Pokud ano, co (nebo spíš kdo) je jejím zdrojem? Co nás tedy čeká? Můžeme konec našeho světa přežít?

Více...

Nahoru