NeuveritelnaOdhaleni.cz
Breaking News CNN

Něco je špatně, tvrdí vědec

Co se to s naší planetou děje? Odehrává se před našima očima něco zvláštního nebo je všechno při starém? Jaké mají seismologové vysvětlení pro stále narůstající četnost výskytu silných zemětřesení? Opravdu je něco špatně? Schyluje se k něčemu? Co o tom říkají biblická proroctví?

Něco je špatně, tvrdí vědec

Něco je špatně, Země prodělala 39 zemětřesení za dva dny, tvrdí vědec

Za posledních 48 hodin zaznamenaly seismografy po celé zeměkouli 39 zemětřesení. Navíc v poměrně krátké době se objevila silná zemětřesení, což není podle rumunského seismologa Gheorghe Marmureana právě obvyklé.

Nepochybně je něco vážně špatně. Bylo to příliš mnoho zemětřesení,“ prohlásil Marmureanu citovaný servery zaměřenými na geologii. Rumunský vědec komentoval značnou aktivitu v zemské kůře.

Jím zmiňovaná série začala silným zemětřesením 11. dubna v Indonésii, kde otřesy dosáhly 8,6 a 8,2 stupně podle Richterovy škály. [celá zpráva]

Během hodin následovala tři slabší zemětřesení v Mexiku a následně v Kalifornském zálivu. Poměrně silné otřesy pokračovaly i v dalších dnech. [celá zpráva]

Čerstvě se přidalo další slabší zemětřesení v Chile, které dosáhlo 6,5 stupně.[celá zpráva]

Ta zemětřesení jsou překvapivá a nelze je jednoduše vysvětlit s pomocí současných vědeckých poznatků. Například zemětřesení v Indonésii: podle statistiky, by se mělo objevit v této části Asie jedno silné zemětřesení přibližně každých 500 let. Avšak od roku 2004 tu již byla tři silná zemětřesení s magnitudem přes 8, a to není normální,“ tvrdí Marmureanu.

Zdroj: Novinky.cz, 17.4.2012

komentář:Pro ty, kteří berou vážně biblická proroctví, by neměl být nárůst četnosti silných zemětřesení překvapením. V Bibli je na několika místech zdůrazněno, že “zemětřesení na mnoha místech“ budou spolu s dalšími katastrofickými událostmi znamením blížícího se Kristova návratu.

Samozřejmě můžete namítat, že k zemětřesením docházelo vždy a že totéž platí i pro ostatní “znamení“ - a budete mít pravdu. Z hlediska biblických proroctví je klíčová jejich narůstající četnost a síla. Podle biblických proroctví bude krátce před návratem Ježíše Krista intenzita těchto událostí narůstat podobně, jako se stupňují porodní bolesti před narozením dítěte.

Zemětřesení o síle 6 a více za posledních 100 let

Zemětřesení o síle 6 a více za posledních 100 let - trend vývoje

...v mnohých krajinách budou zemětřesení... (Mar 13,8)

Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí. (Mt 24,8 NBK)

Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. (Řím 8,22)

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. (Mt 4,17)

Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (...) Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. (Luk 21,28-31)

Biblická proroctví jsou spolehlivá. Ježíš Kristus se brzy vrátí pro svůj lid. Jen na našem rozhodnutí záleží, jestli pro nás bude realita jeho návratu dobrou nebo špatnou zprávou. Jen na naší volbě záleží, jestli budeme patřit k Božímu lidu a jestli přežijeme konec tohoto světa.

Rudý měsíc

Znamení doby – čas se nachýlil...

Proč se stále stupňují přírodní katastrofy? Co nás čeká? K čemu všechny ty hrůzy směřují? Chýlí se dějiny našeho vzbouřeného světa ke svému konci? Jak popsal Ježíš znamení ukazující na blízkost jeho návratu? Naplňují se? Je Kristův návrat otázkou daleké budoucnosti, nebo už „stojí ve dveřích“? Jsme na něj připravení?

Více...

Přesýpací hodiny - malováno pískem

Znamení doby konce - Prof. Dr. Walter Veith

Před svým ukřižováním poukázal Ježíš svým učedníkům na znamení, která budou předcházet jeho návrat. Před jakým nebezpečím varoval na prvním místě? Jaká další znamení konce času uvedl? Můžeme vidět jejich naplnění v dnešní době? Jak blízko jsme druhému příchodu Ježíše Krista?

Více...

Exploze

Konec světa můžeme přežít

Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Mohou se předpovědi týkající se jeho konce stát realitou? Můžeme si tváří v tvář přicházejícím událostem uchovat naději do budoucnosti? Je možné konec světa přežít? Za jakých podmínek? Pro koho je možnost záchrany otevřená? Co rozhodne o našem přežití či smrti?

Více...

Nahoru