NeuveritelnaOdhaleni.cz
Obrovský prstenec na slunci

Na slunci se vytvořil obrovský prstenec

Co se to na slunci poslední dobou děje? Představují pro nás sluneční bouře a erupce nějaká rizika? Mohou způsobit pouze malé nepříjemnosti a výpadky některých systémů nebo mohou dokonce ohrozit život na naší planetě? Co o tom říká Bible?

Na slunci se vytvořil obrovský prstenec

16. října 2010 se na slunci vytvořil podivný prstenec gigantických rozměrů. Sluneční skvrna 1112, situovaná v jihovýchodním kvadrantu, stojí za vznikem ohromného útvaru, který v současnosti tvoří 400 000 km dlouhou „jizvu“ na povrchu slunce. Tento obrovský kruhový prstenec je vidět na většině snímků slunce, které poskytuje Solar Dynamics Observatory provozovaná NASA.

Obrovský prstenec na slunci 16.10.2010

Snímky z 16.10.2010

Na stránkách SpaceWeather.com se objevila následující zpráva:

„Děsivá, monstrózní, šokující, 400 000 km dlouhá magnetická anomálie (nevím, jak vhodně přeložit výraz „filament“) je roztažena přes celou jižní hemisféru slunce. Pokud dojde k jejímu kolapsu nebo erupci, jak se to u těchto útvarů často stává, výsledkem může být obrovský výron sluneční hmoty směrem k Zemi. Tuto aktivní oblast je třeba dále sledovat…“

Pokud by došlo k erupci sluneční skvrny 1112, mohlo by to podle odborníků spustit také explozi onoho obrovského prstence, který se táhne přes celou přivrácenou stranu slunce a který je v současnosti nasměrován přímo na naši planetu.

Podle posledních zpráv k erupci ve sluneční skvrně 1112 skutečně došlo v  noci ze 16. na 17. října, k našemu štěstí však nespustila erupci celého prstence. Sluneční skvrna 1112 stále roste a obrovský prstenec, který z ní vychází, zůstává neporušen a může být aktivován případnou další erupcí, ke které může dojít kdykoliv. Celá formace zůstává i nadále obrácena k Zemi...

Obrovský prstenec na slunci 17.10.2010 Obrovský prstenec na slunci 17.10.2010

Snímky ze 17.10.2010

Pokud by ke zmíněnému elektromagnetickému megavýboji došlo, jaký vliv by to asi mělo na pozemskou radiokomunikaci, satelity, elektrické rozvodné sítě a infrastrukturu? Jaký vliv by to mělo na život na naší planetě?

Je otázkou jen několika málo dní, kdy tento ohromný prstenec přestane být pro naši planetu hrozbou. Rotace slunce udělá své. Nicméně tento jev je připomínkou toho, že vstupujeme do dalšího maxima slunečního cyklu, který má vrcholit mezi roky 2012 a 2013.

NASA Science News k tomu uvádí:

„Slunce se probouzí z hlubokého spánku a v následujících několika letech očekáváme, že budeme svědky mnohem vyšších úrovní sluneční aktivity. Zároveň si naše technologická společnost vytvořila nebývalou citlivost na sluneční bouře.”

Pravidelně aktualizovaný zdroj: ModernSurvivalBlog.com, 16.-17.10.2010

komentář: Podle odborníků nejsou naše technologické vymoženosti, na které stále více spoléháme, žádným způsobem testovány na odolnost vůči důsledkům větších solárních bouří. Během předchozích vrcholů solárního cyklu byla lidská společnost podobnými událostmi zranitelná pouze v nepatrné míře. V posledních 10-15 letech však došlo k ohromnému technologickému pokroku a ve většině oblastí jsme na moderních technologiích naprosto závislí. Zcela spoléháme na jejich existenci a funkčnost.

Pokud by tyto moderní systémy přestaly fungovat, znamenalo by to pro lidstvo katastrofu. Jen se zkusme zamyslet nad naší závislostí na elektrické energii a tedy i na rozvodné síti, kterou vědci považují ve spojitosti s enormními slunečními bouřemi za velmi zranitelnou. V podstatě celý náš způsob života je zcela závislý na trvalém zásobování elektrickou energií. Je na ní závislá výroba, služby, finanční toky… Co by se stalo, kdyby se energetická síť zhroutila, kdyby byly z provozu vyřazeny elektrárny?

Co všechno by se nám bez elektrické energie sesypalo jako domeček z karet? Dodávky plynu, ropy, pohonných hmot, vody, odpadové hospodářství, dodávky potravy, vytápění, chlazení, bankovní a finanční systém, přeprava, zdravotnictví… A to nemluvím o pravděpodobném kolapsu satelitů, mobilních sítí, GPS navigací…

Podle vědců by přitom náprava těchto škod mohla trvat něco mezi 4 až 10 lety. To není vtip. Jak by vypadal náš život, kdybychom byli 10 let bez dodávek elektrické energie? Většina zdrojů by byla spotřebována v průběhu několika dní nebo týdnů. To, co by následovalo, si možná dokážeme představit díky filmům a knihám s apokalyptickou tématikou, těžko však říci, jak by vypadala skutečná realita…

Máme se bát?

O zvláštních událostech spojených se sluncem se zmiňují i biblická proroctví týkající se doby konce.

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách… (Luk 21,25)

Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. (Zj 16,8-9)

Také mnohá další biblická proroctví ukazují, že před lidstvem není právě nejlehčí období. Přesto záleží jen na volbě každého z nás, jestli pro něj bude blížící se konec světa dobrou nebo špatnou zprávou.

Jen na tvé volbě záleží, jestli se budeš ve strachu z Božího hněvu ukrývat v jeskyních a budeš spolu s dalšími volat k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" (Zj 6,16), nebo jestli budeš s radostí pohlížet vzhůru a spolu s Božím lidem volat "Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil." (Iz 25,9)

Bude pro tebe konec světa znamenat zničení a smrt nebo vysvobození a neuvěřitelně radostný a šťastný život? Znovu opakuji – záleží to jen a jen na tobě. Přijmeš Ježíšovu nabídku záchrany? Nabízí ji zdarma a je dostupná každému.

(Možná z trošku jiného soudku - ve spojitosti se slunečním maximem, které se očekává v letech 2012-2013 mě zaujal také článek Zapomeňte na globální oteplování, možná přichází další malá doba ledová (viz web.archive.org). Myslím, že stojí za přečtení.)

Rudý měsíc

Znamení doby – čas se nachýlil...

Proč se stále stupňují přírodní katastrofy? Co nás čeká? K čemu všechny ty hrůzy směřují? Chýlí se dějiny našeho vzbouřeného světa ke svému konci? Jak popsal Ježíš znamení ukazující na blízkost jeho návratu? Naplňují se? Je Kristův návrat otázkou daleké budoucnosti, nebo už „stojí ve dveřích“? Jsme na něj připravení?

Více...

Exploze

Konec světa můžeme přežít

Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Mohou se předpovědi týkající se jeho konce stát realitou? Můžeme si tváří v tvář přicházejícím událostem uchovat naději do budoucnosti? Je možné konec světa přežít? Za jakých podmínek? Pro koho je možnost záchrany otevřená? Co rozhodne o našem přežití či smrti?

Více...

Poslední události

Poslední události podle biblických proroctví

Doug Batchelor se vám v tomto dokumentu pokusí nastínit, jak mají podle biblických proroctví vypadat poslední události před koncem světa. Je možné pohlížet do budoucnosti s nadějí? Pokud ano, co (nebo spíš kdo) je jejím zdrojem? Co nás tedy čeká? Můžeme konec našeho světa přežít?

Více...

Nahoru