NeuveritelnaOdhaleni.cz
Bodhisattva Maitreya

Maitréja - falešný Kristus přichází?

Je Maitréja pravým Kristem, který lidstvu přináší řešení všech problémů? Učiníme s jeho pomocí další krok v naší duchovní evoluci, další krok k objevení vlastního božství? Začalo už Maitréjovo veřejné působení? Kdy odhalí svou pravou totožnost? A kým vlastně ve skutečnosti je?

Maitréja - falešný Kristus přichází?

Benjamin Creme je britský esoterik, zakladatel organizace Share International, který už od 70. let 20. století připravuje půdu Maitréjovi, „Světovému učiteli“, „pravému Kristu“, pro jeho veřejné působení. Už více než 30 let údajně bytost zvaná Maitréja (též Maitreya) s Cremem komunikuje a jeho prostřednictvím předává svá poselství lidstvu.

V červnu 1988 jeden ze stoupenců Maitréji prohlásil, že znamení jeho přítomnosti ve světě budou narůstat. „Chystá se zaplavit svět takovými událostmi, které lidská mysl nepochopí.“ Plačící a krvácející sochy, léčivé světelné kříže a prameny, vzkazy napsané na semenech plodů a na zelenině, bronzové a kamenné sošky pijící mléko, vzrůstající počet pozorování UFO - skrze tyto neustále se množící úkazy, o kterých informují média, se má Maitréja dotýkat srdcí milionů lidí a připravovat je tím na své brzké veřejné působení.

V prosinci 2008 pan Creme řekl, že se brzy objeví zvláštní „hvězda“, která ohlásí první vystoupení Maitréji na televizní obrazovce. K prvnímu pozorování „hvězdy“ došlo krátce po vánocích 2008 a od té doby jsou její pozorování hlášena z celého světa (viz Star sign).

Podle Share International je příchod „hvězdy“ znamením, které má připomínat to, co se stalo před 2000 lety, když se objevila hvězda provázející narození Ježíše. „Vnímaví lidé se tak mohou připravit na příchod „Krista“, „Světového učitele“ do našeho světa. Tato událost má tentokrát proběhnout v celosvětovém měřítku.“

Podle Benjamina Crema pak není Kristus totožný s Ježíšem, ale Ježíš byl v době svého působení nástrojem „Krista“, byl prostoupen Maitréjou. Mezi Ježíšem a „Kristem“ je údajně vztah Mistra a žáka, přičemž Mistrem prý je Maitréja a žákem Ježíš.

V současné době pak podle něj vstupujeme do nové etapy, ve které sám „Kristus“ (Maitréja) přichází otevřeně do světa lidí.

14. ledna 2010 Benjamin Creme prohlásil:

„Poté, co mu připravil cestu Jeho Posel, „hvězda“, Maitréja, Světový učitel poskytl svůj první rozhovor v americké televizi. Miliony lidí Jej slyšeli mluvit jak v televizi tak po internetu.

Jeho veřejná mise započala.

Byl představen nikoliv jako Maitréja, Světový učitel a Vedoucí Duchovní hierarchie, ale jednoduše jako člověk, jeden z nás. Tímto způsobem si „zajišťuje, že lidé Jej budou následovat a podporovat pro pravdivost a správnost Jeho myšlenek a nikoliv kvůli Jeho postavení.“

Mluvil s vážností o potřebě míru, kterého je možné dosáhnout jedině nastolením spravedlnosti a sdílením světových zdrojů.

Je to první z mnoha takových rozhovorů, které poskytne v USA, Japonsku, Evropě a jinde, aby přinesl světu Své poselství naděje.“

Benjamin Creme oznamuje první Majtréjovo televizní interview (anglicky)

Maitréja tedy údajně započal své veřejné působení. Podle posledních zpráv z Share International poskytl nejméně 9 rozhovorů, prozatím na jednom z významných amerických TV kanálů, ale záznamy těchto rozhovorů je údajně možné shlédnout i na internetu. Brzy má poskytovat rozhovory i v jiných částech světa. Vystupuje a má i nadále vystupovat jako obyčejný člověk. Svou pravou totožnost má zjevit až v tzv. Den Deklarace, tedy v době, kdy velké množství lidí přijme jeho myšlenky a učení a kdy k lidstvu promluví prostřednictvím celosvětově propojené televizní sítě. Tím má být naplněno biblické proroctví, že Krista při jeho návratu „uzří každé oko“ (Zj 1,7).

Kdo že je ten Mairéja, chlapík, který je označován za „skutečného Krista“, „Mesiáše“ a „Světového učitele“? Stránky Share International a jejich česká mutace Prichod.cz ho popisují jako představitele velice významného postu v tzv. Duchovní planetární hierarchii, což mají být jacísi duchovní vedoucí a učitelé, kteří odnepaměti dohlížejí na naši planetu. Maitréja je vlastní jméno, které pochází ze sanskrtu a znamená „Láskyplný“. Vysoká pozice, kterou tato bytost zastává pak nese označení „Kristus“.

Jeho hlavním úkolem je pomoci lidem v jejich duchovní evoluci, pomoci jim objevit v sobě dosud neprojevené božství. Pod jeho vedením má být na Zemi nastolen spravedlivý systém přerozdělování zdrojů, ekologická rovnováha, ekonomická a sociální spravedlnost, láskyplné vztahy mezi lidmi, všeobecný blahobyt a prosperita. Zkrátka má ukázat lidstvu cestu ze současné neuspokojivé situace a nastolit věk Vodnáře, označovaný též jako Zlatý věk.

Maitréja nás má naučit, že život člověka se řídí několika hlavními zákony - především zákonem reinkarnace, který řídí opakované zrození lidského jedince i lidstva na Zemi. Na člověka je tedy třeba nahlížet jako na nesmrtelnou bytost, která získává postupně zkušenosti během mnoha životů. Pokrok, který učiní, si přenáší do dalšího života až do té doby, než dosáhne v pozemských podmínkách dokonalosti. Dalším stěžejním zákonem je zákon akce a reakce, známý též jako zákon karmy.

Toto učení o Maitréjovi a Duchovní planetární hierarchii je v evropské kultuře spojeno s Alice Ann Baileyovou, která stála na počátku hnutí New Age. Ta Maitréju označuje za Světového učitele, Mistra Mistrů a Učitele andělů a tvrdí, že „je mu svěřeno řízení duchovních osudů lidí a vývoj uvědomění v každé lidské bytosti, že je Božím dítětem a synem Nejvyššího.“ Dále o něm píše, že je to „Vysoká Bytost, kterou křesťané nazývají Kristem; na Východě je znám také jako Bodhisatva a jako Pán Maitréja a je to ten, jehož zbožní mohamedáni očekávají pod jménem Imán Mahdi. Je to ten, jenž vede osudy života asi od roku 600 před Kristem a je to ten, jenž vyšel mezi lidi již dříve, a který je nyní opět očekáván.“

Všechna velká náboženství očekávají příchod Mesiáše. Křesťané návrat Krista, buddhisté Buddhy Maitréji, muslimové čekají Ímána Mahdího, hinduisté avatára Kalkiho a Židé Mesiáše.

Podle Benjamina Crema tento očekávaný Mesiáš - „Kristus“ již přes 30 let působí na naší Zemi ve fyzickém těle, zatím světem nepoznán. Maitréja údajně sestoupil v červenci 1977 ze svého dávného útočiště v Himalájích a usídlil se v indicko-pákistánské komunitě v Londýně. Brzy poté začal prostřednictvím pana Crema předávat krátká poselství světu.

Od roku 1988 se Maitréja začal zjevovat osobně a také ve snech a vizích známým osobnostem, politikům z různých zemí, členům ortodoxních náboženských skupin a také mnoha obyčejným lidem. Asi nejznámějším Maitréjovým zjevením je jeho náhlé objevení se před 6 000 lidmi na uzdravovacím a modlitebním setkání pod otevřeným nebem v Nairobi v Keni v červnu 1988, kde jej všichni okamžitě poznávali jako „Krista“.

Maitréja v Nairobi, červen 1988
Maitréja v Nairobi, červen 1988 (Zdroj: Share International)

V současné době (podle vyjádření pana Crema ze 14. ledna 2010) začíná Maitréja vystupovat do popředí, poskytovat rozhovory v televizi. Nevystupuje pod svým pravým jménem, ale jako obyčejný člověk. V nejbližším možném okamžiku však Maitréja odhalí svou pravou totožnost.

Skrze rostoucí veřejnou odezvu na jeho učení bude vyzván, aby promluvil k celému světu pomocí komunikačních kanálů spojených televizních sítí. V tento den nazvaný Den Deklarace jej máme vidět v televizi, i když vlastně nebude vůbec mluvit. Mentálně prostoupí celé lidstvo a každý z nás uslyší jeho slova telepaticky ve svém vlastním jazyce. Tento zážitek se má týkat i těch, kteří se právě na televizi nebudou dívat. Televize bude sloužit pouze k tomu, aby si lidé tuto neobyčejnou zkušenost dokázali spojit s konkrétní bytostí. Jako okamžitá reakce a současně jako potvrzení reálnosti tohoto zážitku nastanou ihned u stovky tisíc lidí projevy spontánních uzdravení. Takto mají všichni nabýt jistoty, že právě on je skutečným Světovým Učitelem.

S touto událostí je spojeno i úsilí o sjednocení náboženských směrů východu i západu. Tímto způsobem by měla vzniknout jediná velká všeobecná církev.

Po prohlášení Benjamina Crema ze 14. ledna začala spousta lidí pátrat po člověku, který by splňoval známé identifikační znaky Maitréji a jehož televizní vystoupení začala krátce před tímto datem. V současnosti je za žhavého kandidáta na Maitréju mnohými považován aktivista, akademik a spisovat Raj Patel. V jeho knihách i rozhovorech zaznívají důrazy na ekonomickou i sociální spravedlnost, kterou si Maitréjovi následovníci se svým mistrem spojují. Někteří poukazují i na jeho jméno – Raj znamená „král“, Patel znamená „náčelník vesnice“. I to je pro ně znakem, že právě on má být zaslíbeným světovým vůdcem.

Video ukazující Raj Patela jako možného kandidáta na Maitréju (anglicky)

Zdroje: Share International, Prichod.cz atd.

komentář: Opravdu nevím, do jaké míry je možné věřit pravdivosti slov esoterika a stoupence hnutí New Age, zvlášť vezmeme-li v úvahu, že hlavní bytost, která za těmito a podobnými směry stojí, je v Bibli nazývána „lhářem a otcem lži“ (J 8,44). Pokud by však Benjamin Creme mluvil pravdu, je to další důkaz, že skutečně žijeme v posledních dnech tohoto světa. Ale samozřejmě ne proto, že by Maitréja byl skutečně pravým Kristem, který dovede lidstvo do „Zlatého věku“ Vodnáře.

Když Ježíš mluvil se svými učedníky o znameních předcházejících jeho návrat a příchod Božího království, začal těmito slovy:

"Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou na základě mého jména a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé." (Mt 24,4-5 KMS)

Varování před nebezpečím svodu v duchovní oblasti považoval Ježíš za nejdůležitější. Podlehnutí klamu v této oblasti totiž ohrožuje věčný život. Pro velikou závažnost Ježíš svá slova ještě jednou opakuje:

Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, zde je Kristus´, nebo: `Zde je´, nevěřte. Povstanou totiž lživí Kristové a lživí proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám tedy: `Hle, je v pustině´, nevycházejte; `hle, v úkrytech´, nevěřte! (Mt 24,23-26 KMS)

Riziko klamu je skutečně velké, protože „sám satan se převléká za anděla světla“ (2 Kor 11,14). Ježíš proto svým učedníkům vysvětluje, jak důležité je rozpoznat jeho pravý návrat od falešného. Jeho příchod nikdo nepřehlédne:

Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. (Mt 24,27)

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko (Zj 1,7)

Nikdo ho nepřeslechne:

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe (1Te 4,16)

A co je nejdůležitější – při svém návratu Ježíš nevstoupí na zem.

...potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. (1Te 4,17)

Ježíš se nevrátí proto, aby lidi učil, uzdravoval nebo činil zázraky. Přijde pro své věrné a ostatní budou slávou jeho příchodu zahubeni.

Pokud se Maitréja skutečně při „Dni deklarace“ prohlásí za Krista, můžeme si být jistí, že jde o podvodníka. Zázraky, mocná znamení ani uzdravování nejsou důkazem pravosti. Ve Zjevení můžeme číst, že v době konce vyjdou duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení (Zj 16,14).

Bible nám jasně říká, kdo je jediný pravý Kristus (Mesiáš). Z Písma je zcela zřejmé, že to bude Ježíš, kdo se pro svůj lid vrátí.

Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. (Sk 1,11)

Sám Ježíš řekl svým učedníkům, že odchází, aby nám připravil místo a slíbil: „opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (J 14,3)

Je skutečně třeba mít se na pozoru před přicházejícími svody. Falešní Kristové budou předvádět „veliká znamení a divy, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ Ale byli jsme varováni.

(Více se o Ježíšově návratu můžete dozvědět z článku Návrat Krále - druhý příchod Ježíše Krista, o znameních předcházejících jeho návrat pak můžete číst v článku Znamení doby - čas se nachýlil...)

Podívejme se krátce na několik bodů Maitréjova učení, které je samozřejmě v souladu s učením New Age. Je však také v souladu s učením Bible?

Pan Creme tvrdí, že pravý Kristus není totožný s Ježíšem, že Ježíš byl při svém působení na Zemi pouze nástrojem „Krista“ – Maitréji. Maitréja je pak údajně Ježíšovi nadřazen, on je Mistrem a Ježíš žákem. Není to až tak překvapivé prohlášení. V Bibli můžeme číst o bytosti, jejíž srdce se stalo domýšlivým, o bytosti, která chtěla zaujmout Ježíšovo místo, která se chtěla rovnat Bohu (viz Vesmírný konflikt). Můžeme číst o bytosti, která se snažila Ježíše přimět, aby se jí poklonil, aby ji uznal za nadřazenou, aby ji uznal za boha (Mt 4,8-9). Tato bytost však je pouhým stvořením, kdežto Ježíš je Stvořitelem všeho, co je (J 1,3). Jedině Ježíš je pravý Mesiáš (Kristus) (viz Ježíš. Prostě další člověk?), ostatní jsou falešní. Včetně Maitréji. Jedině díky tomu, co Ježíš pro nás vykonal, jedině v Ježíšově jménu můžeme být zachráněni.

Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Sk 4,11-12)

Hlavním úkolem Maitréji má být pomoci lidem v jejich duchovní evoluci, odhalit v sobě dosud neobjevené božství. Přesně touto lží se satan snažil svést Adamovu ženu v ráji: „budete jako Bůh“ (Gn 3,5). Jenže my nejsme bohové, jsme stvořenými bytostmi.

Falešné je samozřejmě i učení o reinkarnaci, která řídí opakované zrození člověka, učení o tom, že člověk je nesmrtelnou bytostí, která získává během mnoha životů zkušenosti a vyvíjí se k dokonalosti. Bible jasně učí, že nesmrtelný je pouze Bůh (1Tim 6,16) a všechno stvoření je na něm jako na zdroji života naprosto závislé. Bůh člověka v ráji varoval, že pokud mu jako svému Stvořiteli přestane důvěřovat, pokud si zvolí vzpouru, oddělí se tím od zdroje života a zemře. Satan však přichází s další lží: „Nikoli nezemřete smrtí!“ (Gn 3,4 kral.) Stejnému bludu učí i New Age a Maitréja.

(Více o tom, co se děje s člověkem po smrti si můžete přečíst v článku Smrt... Co bude potom?)

Poté, co Benjamin Creme přišel s prohlášením, že Maitréja začal vystupovat v televizi, začali mnozí pátrat po člověku, který by splňoval známé Maitréjovy charakteristiky. Jak jsem už uvedl, za nejžhavějšího kandidáta je v současné době považován akademik a spisovatel Raj Patel. Tato kauza se objevila i na internetových stránkách předních amerických a britských novin – např. The New York Times, guardian.co.uk, Telegraph.co.uk nebo třeba na stránkách abc News.

Dr. Patel na tyto spekulace reagoval na svém blogu článkem Call me Brian, ve kterém odmítl, že by byl Mesiášem. Jak je však vidět i v zajímavé diskusi, která se k jeho článku vztahuje, moc lidí jeho prohlášení nepřesvědčilo. Maitréja totiž nemá svou pravou identitu prozradit až do „Dne deklarace“. Navíc Raj Patel sice odmítl, že by byl Mesiášem, ale i přes naléhání čtenářů přímo nepopřel, že by byl Maitréjou. Benjamin Creme do těchto spekulací také nevnesl jasné světlo. V reakci na to jeden ze čtenářů píše:

„Benjamin Creme neměl problém dát přímou odpověď, když byl dotazován, zda je Maitréjou prezident Obama. Odpověděl: „Ne, absolutně to NENÍ pan Obama“. Zvláštní je, že nechtěl říci to samé o panu Patelovi. Pan Creme říká, že nemůže ani potvrdit ani vyvrátit, že pan Patel je Maitréra. Raj odmítl, že by byl Mesiášem, neodmítl však, že je Maitréjou. Sledujte pozorně tu hru slov. Musím dodat, že Maitréja nepotvrdí ani neodmítne svou skutečnou identitu až do „Dne deklarace“, ve kterém se světu odhalí. Kdo je tedy Maitréja? Pokud můžeme věřit panu Cremovi, brzy to zjistíme.“

Ani já nevím, jestli můžeme věřit slovům Benjamina Crema (je docela možné, že všechny vodí za nos, protože je to dobrý způsob, jak si vydělat pár liber), ani já nevím, jestli je Raj Patel Maitréjou. Vím však zcela jistě, že Maitréja není pravým Kristem. I když se za něj bude prohlašovat, i když to bude podpírat mocnými znameními. V době konce mají přijít velké svody a my musíme být ve střehu, abychom nebyli oklamáni. Abychom nebyli zmítáni kdejakým učením, je nezbytné znát pravdu, kterou se můžeme dozvědět z Bible a je také nezbytné znát Pravdu - Ježíše Krista.

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6)

New Age

Hnutí New Age – Prof. Dr. Walter Veith

Do jakých oblastí proniká hnutí New Age? Jak ovlivňuje literaturu a hollywoodskou produkci? Kde všude se setkáváme s jeho symboly? Odkud a kým je toto hnutí řízeno? Co je jeho cílem? Kolik je bohů New Age a jak těžké je stát se jedním z nich? Kdo je to Maitreya? V čem se liší učení New Age od biblického?

Více...

Socha Krista v Rio de Janeiro

Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl

Co Ježíš považoval za největší nebezpečí, kterému budou lidé čelit v době konce? Před čím své učedníky obzvlášť varoval? Proč je právě svod tak nebezpečný? Jak se před ním můžeme ochránit? Jak nenaletět falešným prorokům a mesiášům? Co nám pomůže odlišit pravdu od lži? Na jakém základě máme budovat svůj život?

Více...

Druhý příchod Ježíše Krista

Návrat Krále - druhý příchod Ježíše Krista

Schyluje se k největší události v dějinách lidstva? Vrátí se Ježíš Kristus na naši planetu? Co říká Bible o jeho druhém příchodu? Kdy má nastat a jak bude probíhat? Týká se tato převratná událost pouze křesťanů nebo zasáhne všechny obyvatele Země? Jsou nějaké důkazy, že k Ježíšovu návratu skutečně dojde?

Více...

Nahoru